• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Przebudowa dróg osiedlowych

Dodana: 04.11.2022 13:40

W październiku w Białymstoku zakończyło się sześć inwestycji na ulicach osiedlowych. Mieszkańcy Białegostoku już z nich korzystają.

Chociaż prace już się skończyły, jeszcze trwają niezbędne czynności formalne mające na celu odbiór inwestycji.  

– Wykonanie tych wszystkich zadań znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz poprawę funkcjonalności układu drogowego na osiedlach w Białymstoku – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 

W ramach inwestycji została wybudowana ul. Sterowa. Prace kosztowały prawie 573 tys. zł.

Zakres robót obejmował budowę ulicy (ok. 179 m) na odcinku od ul. Ordynackiej wraz z placem do zawracania. Powstała tam nowa jezdnia, opaski, zjazdy, kanalizacja deszczowa z wpustami deszczowymi i przykanalikami, kablowa sieć energetyczna oświetlenia drogowego na całej długości ulicy.

Zakończyła się także budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego wraz z budową
i przebudową infrastruktury technicznej. Koszt – to ponad 2 mln zł. W ramach prac powstała nowa nawierzchnia na ul. S. Szewko (ok. 445 mb) i ul. W. Kazaneckiego (ok. 150 mb),  kanalizacja deszczowa, zjazdy, chodniki, sieć telekomunikacyjnaj, sieć kablowa linii oświetleniowej.

Na ul. Zofii Kossak-Szczuckiej w Białymstoku zbudowano ciąg pieszo-jezdny o długości 108 m wraz z infrastrukturą techniczną. Koszt prac wyniósł ok. 197 tys. zł. Miasto zbudowało także  sięgacz – drogę wewnętrzną biegnąca od ul. Zwierzynieckiej o długości 270 m wraz  z  budową i przebudową infrastruktury technicznej. Ta inwestycja kosztowała 360 tys. zł.  

Na odcinku ul. Dolistowskiej i ul. Włościańskiej powstała kanalizacja deszczowa z wpustami deszczowymi i przykanalikami. Kosztowałą niemal 870 tys. zł.

Ostatnią zakończoną w ubiegłym miesiącu inwestycją jest budowa ulicy Górniczej z włączeniem do ul. Gródeckiej wraz  z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Powstała tam nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, opaski i zjazdy, kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami. Przebudowano sieć gazową. Koszt tych prac wyniósł ponad 252 tys. zł.

 

Anna Kowalska

 

Do góry