• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Program „Odzyskać dziecko” z miejskim wsparciem

Dodana: 06.12.2017 15:20

Kategorie: Aktualności Pomoc społeczna

Miasto Białystok od dwóch lat wspiera finansowo program „Odzyskać dziecko” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”. Dotacja wyniosła dotychczas ponad 1 mln zł. Pomocą zostały objęte rodziny, których dzieci zostały umieszczone lub są zagrożone umieszczeniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Celem programu „Odzyskać dziecko” jest przede wszystkim zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz pomoc w ich odzyskiwaniu przez biologicznych rodziców. Dzięki wparciu rodziny uczą się także odbudowywać swoje relacje i łączące ich więzi. Miasto w latach 2016–17 wsparło tę inicjatywę dotacją w wysokości 1 mln 12 tys. zł.

– Dzięki temu wsparciu w 2017 roku programem „Odzyskać dziecko” zostały objęte 54 rodziny, w których wychowuje się 109 dzieci – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – To ważna inicjatywa, która służy usamodzielnieniu się rodzin i odbudowywaniu łączących je więzi.

W tym roku dzięki programowi udało się siedmiu rodzinom odzyskać 14 dzieci. 53 dzieci, które pochodzą z 19 rodzin zagrożonych rozłąką, pozostało w rodzinnych domach. Z kolei 31 rodziców miało stały kontakt z 42 pociechami umieszczonymi w pieczy zastępczej, co pozwoliło im utrzymać więzy rodzinne.

Przypominamy, że w ubiegłym roku programem było objętych 49 rodzin, w których wychowuje się 86 dzieci. Wspólna praca zaowocowała powrotem z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 14 dzieci z pięciu rodzin. Trzem rodzinom udało się zatrzymać siedmioro dzieci przy sobie. Pięć rodzin utrzymywało kontakt z jedenastką pociech umieszczonych w pieczy zastępczej.

Program „Odzyskać dziecko” skupia się na działaniach z zakresu pomocy dzieciom i ich rodzicom. Rodziny otrzymują wsparcie specjalistów w ramach pracy indywidualnej i grupowej. Osoby objęte programem korzystają z warsztatów, konsultacji i poradnictwa specjalnego. W programie stworzone zostały grupy wsparcia, warsztaty edukacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych, akademia rodzinna. Z myślą o ich rozwoju przygotowane zostały również wyjazdy terapeutyczne, weekendowe i wakacyjne.

Kamila Bogacewicz

Do góry