• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium

Dodana: 10.06.2022 09:10

Podczas wczorajszej sesji (9 czerwca) Rada Miasta Białegostoku uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r.

Podczas sesji prezydent Tadeusz Truskolaski zaprezentował dane dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok. Zapoznał też radnych z raportem o stanie miasta. Poinformował o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transporcie i łączności, mieszkalnictwie. Szczegóły dotyczące obu prezentacji są dostępne poniżej, w załącznikach.   

Po zakończeniu dyskusji białostoccy radni podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2021 rok oraz wotum zaufania. Przyjęte zostało także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Sesja Rady Miasta odbyła się na Stadionie Miejskim.

Agnieszka Zabrocka

Prezentacja raportu o stanie miasta za 2021rok

rozmiar: 5,22 MB PDF pobierz

Prezentacja z wykonania budżetu za 2021rok

rozmiar: 4,74 MB PDF pobierz
Do góry