• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Prezydent Białegostoku ponownie wybrany prezesem zarządu Unii Metropolii Polskich

Rada Fundacji Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza wybrała Zarząd Fundacji na kolejną kadencję. Na stanowisko Prezesa Zarządu został ponownie powołany Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Przewodniczącym Rady ponownie został Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Unia Metropolii Polskich dąży do rozwoju społeczno-gospodarczego i wzmacniania samorządności terytorialnej. Promuje innowacyjne praktyki zarządzania, wspiera samorządy i przedsiębiorczość. Dzięki współpracy z organami państwowymi oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki miejskiej i integracji miast w kontekście europejskim.

 - To ogromny zaszczyt, że przez kolejne 5 lat będę pełnił funkcję prezesa zarządu fundacji Unii Metropolii Polskich – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski - Dziękuję Prezydentkom i Prezydentom miast Unii za jednogłośny wybór. To znak, że moja dotychczasowa praca zyskała uznanie. To jednocześnie zobowiązanie do dalszego działania na rzecz rozwoju Unii, ale też starań o ważne dla nas sprawy samorządowe.

We wtorek (18.06.) prezydenci miast zwrócili uwagę na konsultowaną właśnie ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej.

- Jesteśmy gotowi do współpracy. Chcemy, żeby samorząd był brany pod uwagę podczas prac rządu nad bezpieczeństwem naszych obywatelek i obywateli – powiedział Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy i właśnie, ponownie, wybrany Przewodniczący Rady Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. 

Głównym tematem spotkania z mediami była przyszłość ochrony ludności w czasie pokoju i wojny oraz nowoczesne systemy wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, a także zasady użytkowania obiektów zbiorowej ochrony, organizacji obrony cywilnej i powoływania personelu. Projekt ustawy o ochronie ludności i bezpieczeństwie cywilnym jest w tej chwili w konsultacjach.

– Dzięki zmianie władzy w Polsce doczekaliśmy się realnych prac nas tą ustawą – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezes zarządu Unii Metropolii Polskich – w Białymstoku mamy 182 budowle ochronne, które zabezpieczają ukrycie dla około 18 tysięcy osób. To zdecydowanie za mało. I żeby mogło się to zmienić potrzebujemy odpowiednich przepisów.

Ważna współpraca z rządem

Podczas spotkania tematami przewodnimi były – oprócz bezpieczeństwa – współpraca samorządów z rządem oraz konieczność opracowania nowej ustawy o finansowaniu samorządów.

– Trzeba pamiętać, że tak zwany Polski Ład, program wprowadzony przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego, nadal obowiązuje i wciąż demoluje finansowanie jednostek samorządowych, zmniejszając ich dochody własne. Nasze budżety nie wytrzymują obciążeń bieżącymi wydatkami. Stąd tak duża waga debaty, którą prowadzimy z ministrem finansów o nowej ustawie o dochodach samorządu terytorialnego. Przywróci ona samodzielność finansową samorządów, ale żeby uchwalić budżety na 2025 roku musimy ją opracować i wprowadzić do końca września br. – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina zasiadający także w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Nie zmarnujmy KPO

Kolejnym tematem był Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Przypominamy, że cały czas trwają rozmowy na ten temat z rządem.

- Jesteśmy w dialogu z ministerstwami, choć jeszcze nie uzyskaliśmy tego, co sobie założyliśmy. Mamy tu wspólny cel, by pieniądze z KPO nie przepadły, a jest mało czasu. – tłumaczyła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Unia Metropolii Polskich integruje miasta wokół wspólnych celów, staje się głosem metropolii, który jest słyszalny na arenie ogólnopolskiej.

Do góry