Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Prezydent Białegostoku o MŚP w Brukseli

Dodana: 09.10.2019 13:38

Gremium Plenarne Komitetu Regionów przyjęło jednogłośnie opinię prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). W swojej opinii prezydent Truskolaski podkreślał, że europejska gospodarka opiera się na MŚP oraz na aktywności i kreatywności obywateli.

We wtorek (8 października) członkowie zgromadzeni na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli jednogłośnie opinię Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku oraz koordynatora Grupy EA (Przymierze Europejskie) w Komisji Polityki Gospodarczej (ECON).

Nowa europejska strategia dla MŚP powinna za sobą nieść więcej funduszy, wsparcia zdolności administracyjnej programów oraz szerszej współpracy z władzami lokalnymi. Europejski rynek powinien być dostępny dla wszystkich MŚP. Szczególnie te mniejsze wymagają wsparcia, np. poprzez regionalnych koordynatorów. Niezbędna jest też konsolidacja wsparcia, tworzenie struktury one-stop-shop, która umożliwi zebranie kluczowych informacji i zakresu pomocy względem MŚP – przekonywał w Brukseli Tadeusz Truskolaski.

Europejski Komitet Regionów wielokrotnie odnosił się do problematyki MŚP. W 2018 r. zwrócił uwagę na znaczenie przemysłu dla rozwoju całej UE. Wymagane stało się monitorowanie zachodzących zmian, zarówno pod względem tempa, jak i jakości.

MŚP są dynamiczną i niejednorodną grupą, która różni się pod wieloma aspektami, co musi zostać uwzględnione w trakcie prac nad nowymi programami. Komitet Regionów staje się ważnym ogniwem łączącym instytucje zlokalizowane w Brukseli z władzami lokalnego i regionalnego szczebla w całej UE, co umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie problemów oraz potrzeb MŚP.

W swojej opinii prezydent Tadeusz Truskolaski zwrócił uwagę na to, że  europejska gospodarka opiera się na MŚP oraz na aktywności i kreatywności obywateli. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99 proc. przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. W 2016 r. zatrudniały 93 mln osób, co stanowi 67 proc. ogółu zatrudnionych w UE-28 i odpowiadały za 57 proc. PKB w sektorze przedsiębiorstw. Większość z nich (93 proc. MŚP) zatrudnia do 10 pracowników.

Podczas wystąpienia Tadeusz Truskolaski zaznaczył też, że aktualnie w części krajów członkowskich następuje spowolnienie wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji. Słabnie dynamika handlu i inwestycji. Nadal występują istotne nierówności międzyregionalne, gdzie MŚP – ze względu na elastyczność i wszechstronność – mogą stać się gwarancją wzrostu. Dlatego przyszłe programowanie, finansowanie ich rozwoju środkami europejskimi, musi być elastyczne. Stąd w opinii postulat względem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o działania na rzecz ujednolicania przepisów, a także formułowania nowych narzędzi wsparcia, które będą mogły pełnić więcej ról i być bardziej dostępne dla zróżnicowanych MSP. Europejski rynek powinien być dostępny dla wszystkich MŚP. Zdaniem prezydenta Białegostoku najważniejsze jest słuchanie obywateli i realizacja rozwiązań, które sami sugerują.

Komitet Regionów został powołany jako organ konsultacyjny Unii Europejskiej w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego.

Misją 350 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy EA należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

(oprac. Anna Kowalska)

fot. European Committee of the Regions

Do góry