Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Prawo o ruchu drogowym – uzupełnienie

Dodana: 12.02.2020 13:10

Kategorie: Aktualności Urząd

Przypominamy białostoczanom o nowych przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Warto zwrócić uwagę na 30-dniowy termin, w którym należy wykonać ciążące na właścicielu obowiązki, czyli zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu.

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, które wprowadzają kary finansowe za niedopełnienie obowiązków spoczywających na właścicielach pojazdów sprowadzonych/zakupionych/sprzedanych po 31 grudnia 2019 r.

Do obowiązków właściciela pojazdu należy: zarejestrowanie pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie w terminie nieprzekraczającym 30 dni właściwego organu ds. rejestracji o nabyciu i/lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pokreślenia wymaga fakt, że na dopełnienie wyżej wymienionych obowiązków właściciel ma 30 dni. Ten 30-dniowy termin nie zawsze jest tożsamy z 1 miesiącem.

Przykład: Jan Kowalski nabył pojazd 13 stycznia 2020 r., wobec czego termin 30-dniowy na zgłoszenie tego faktu właściwemu organowi upływa z dniem 12 lutego 2020 r.

Więcej informacji o tych przepisach znajduje się na stronie www.bialystok.pl oraz pod nr 85 879 7979 (infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Do góry