Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Praca Urzędu Miejskiego w czasie pandemii

Dodana: 14.08.2020 13:20

Kategorie: Urząd Koronawirus

Według rządowego rozporządzenia z 16 maja urzędy administracji publicznej, w tym samorządowe, od 25 maja została przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli. Praca odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W Białymstoku wszystkie zadania są cały czas wykonywane z zachowaniem takich właśnie zasad bezpieczeństwa. Sposób załatwienia sprawy i termin wizyty w urzędzie trzeba umawiać telefonicznie.  

Według obowiązującej od 25 maja ustawy uchylone zostały przepisy wstrzymujące rozpoczęcie i bieg terminów administracyjnych.

– Rozporządzenie dotyczące „odmrażania” urzędów odnośnie naszego miasta niczego nie zmieniło. Bezpośrednia obsługa z zachowaniem zasad sanitarnych była i jest przez cały czas przez nas realizowana – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Podczas pracy zachowujemy ostrożność, dlatego do budynków są wpuszczani wyłącznie interesanci umówieni telefonicznie.  

Mieszkańcy mogą kontaktować się z urzędem mailowo lub telefonicznie (lista telefonów do urzędu jest dostępna w miejskiej stronie internetowej www.bialystok.pl), a w przypadku spraw wymagających obecności – umawiać się na wizytę. Ponadto mieszkańcy cały czas kontaktują się z urzędnikami telefonicznie.

Dodatkowo informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku istnieje możliwość załatwiania spraw poprzez platformę ePUAP, pocztę elektroniczną (e-mail), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora oraz z wykorzystaniem urny na dokumenty znajdującej się w budynku przy ul. Słonimskiej 1.

Agnieszka Błachowska

Do góry