Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Praca Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Dodana: 13.05.2020 14:57

W czasie trwania epidemii koronawirusa Urząd Miejski w Białymstoku działa według ściśle określonych zasad bezpieczeństwa. Załatwianie spraw jest możliwe drogą elektroniczną. W razie konieczności wizyty w urzędzie, trzeba skontaktować się telefonicznie i ustalić termin spotkania.

Urząd Miejski w Białymstoku mimo ograniczeń związanych ze stanem pandemii realizuje wszelkie niezbędne zadania, m.in. związane z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, pomocą społeczną, świadczeniem usług komunalnych, wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi związanymi z inwestycjami. 

Mieszkańcy mogą kontaktować się z urzędem mailowo lub telefonicznie (książka telefoniczna), a w przypadku spraw wymagających obecności – umawiać się na wizytę. Do szybkiego kontaktu zostały wybrane numery telefonów, pod które można dzwonić w konkretnych sprawach:

  • rejestracja pojazdów – 85 869 6440, 85 869 6583
  • odbiór dowodów rejestracyjnych – 85 869 6460, 85 869 6464
  • dowody osobiste – 85 869 6422, 85 869 6482
  • prawo jazdy – 85 869 6455, 85 869 6896
  • ewidencja ludności – 85 869 6429, 85 869 6428

Obsługa przedsiębiorców:

  • działalność gospodarcza CEIDG – 85 869 6143, 85 869 6287
  • zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85 869 6157, 85 869 6950
  • przewozy drogowe – 85 869 6864, 85 869 6491.

W pilnych sprawach możliwy jest kontakt telefoniczny – 85 879 7979 (infolinia) lub e-mailowy: urzad@um.bialystok.pl. Natomiast katalog spraw, które można załatwić przez ePUAP, znajduje się na stronie www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela. Warto pamiętać, że można pobrać elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego. Więcej informacji na ten temat: www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis.

Od 16 marca do 8 maja w Departamencie Obsługi Mieszkańców zostało załatwionych ponad 14,3 tys. spraw, z czego osobiste stawiennictwo w urzędzie wymagane było w 4222 przypadkach. Ponadto mieszkańcy cały czas kontaktują się z urzędnikami telefonicznie – pracownicy  infolinii w tym okresie odebrali w sumie prawie 20,6 tys. połączeń.

Agnieszka Błachowska

Do góry