Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Porozmawiajmy o lotnisku Krywlany

Dodana: 08.04.2021 09:29

Białystok realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii miasta – budowę lotniska na Krywlanach. 14 kwietnia o godz. 11.00 na Stadionie Miejskim odbędzie się debata na ten temat. Weźmie w niej udział prezydent Tadeusz Truskolaski, eksperci, aktywiści i mieszkańcy. Wszyscy, którzy ze względu na obostrzenia pandemiczne nie będą uczestniczyć w spotkaniu osobiście, będą mogli śledzić przebieg dyskusji w Internecie.

Jakie nowe możliwości lotnisko stworzy białostoczanom, co jest jeszcze potrzebne do jego uruchomienia, z jakimi trudnościami musimy się zmierzyć, zanim osiągniemy wyznaczone cele? Odpowiedzi na te pytania ma przynieść organizowana przez Miasto Białystok debata z udziałem ekspertów z dziedziny lotnisk, aktywistów i mieszkańców zainteresowanych tym tematem i wdrażanymi rozwiązaniami. W czwartek (8 kwietnia) zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wystosował zaproszenia do udziału w dyskusji, między innymi stronom w postępowaniu administracyjnym dotyczącym usunięcia przeszkód lotniczych – czyli Lasom Państwowym i Małgorzacie Grabowskiej-Snarskiej ze Stowarzyszenia „Okolica”.  

W dyskusji, która odbędzie się na Stadionie Miejskim z uwzględnieniem szczególnych, niezbędnych rygorów sanitarnych związanych z pandemią, będzie mogło osobiście wziąć udział 25 osób. Chętni powinni zarejestrować się korzystając z adresu mailowego zgloszenia@um.bialystok.pl. W zgłoszeniu obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, oraz dodatkowo (nieobowiązkowo) numer telefonu do kontaktu w nagłej sytuacji. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 kwietnia do 12 kwietnia. Dzień później, 13 kwietnia, osoby zakwalifikowane do udziału w debacie zostaną o tym poinformowane za pomocą poczty internetowej.

Na debatę będą mogły przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów zarażenia koronawirusem, nie objęte izolacją i nie przebywające na kwarantannie. Wszyscy wchodzący będą musieli zdezynfekować ręce i zmierzyć temperaturę. Organizator może odmówić wpuszczenia na debatę osób z objawami choroby, np. uporczywym kaszlem, gorączką równą lub przekraczającą 37,5 st.C. Do obiektu będzie można wejść tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos. Przed wejściem trzeba będzie wypełnić i podpisać oświadczenie. Na debatę należy przyjść o wyznaczonej godzinie, a na sali zająć miejsce wyznaczone przez organizatora (miejsca będą znajdowały się w dystansie od siebie – ok. 30 m2/os.).

Wszyscy niezakwalifikowani do osobistego udziału w debacie a zainteresowani lotniskiem będą mogli śledzić przebieg spotkania na facebookowym profilu Miasta www.facebook.com/bialystokUM. Pytania związane z tematem debaty można przesyłać na adres lotniskokrywlany@um.bialystok.pl.

Agnieszka Błachowska

Regulamin i załącznik do regulaminu - debata o lotnisku (do odczytu)

rozmiar: 20,25 KB DOCX pobierz
Do góry