Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Pomoc najbardziej potrzebującym

Od połowy marca do końca roku na Rynku Kościuszki w okolicy fontanny, w każdy czwartek od godz. 18.00 do 20.00, białostoczanie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej będą mogli uzyskać pomoc w karetce – Mobilnym Punkcie Pomocy Natychmiastowej – Fundacji Spe Salvi.

Miasto właśnie rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie Punktu Pomocy Natychmiastowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Białegostoku. Wzięły w nim udział trzy podmioty. Komisja konkursowa zarekomendowała udzielenie dotacji (30 tys. zł) Fundacji Spe Salvi, która od 15 marca do 31 grudnia 2021 r. będzie prowadzić Mobilny Punkt Pomocy Natychmiastowej.

Spe Salvi w ramach zadania będzie udzielać informacji na temat instytucji pomocowych działających w mieście, wydawać środki ochrony osobistej, materiały opatrunkowe, odzież i produkty żywnościowe. Będzie też udzielać wstępnej pomocy przedmedycznej takiej, jak mierzenie temperatury czy ciśnienia, opatrywanie ran, wstępna diagnoza stanów chorobowych, kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej. Oferta fundacji jest kompleksowa, a lokalizacja punktu gwarantuje łatwy dostęp do świadczeń. Wartością dodaną jest możliwość skorzystania z porad lekarza i możliwość dojazdu do osoby potrzebującej w miejscu jej przebywania.

Miasto regularnie przyznaje organizacjom pozarządowym dotacje na pomoc potrzebującym. Wspiera Jadłodzielnię (gdzie jest zostawiana i odbierana niezagospodarowana żywność), Polski Komitet Pomocy Społecznej (który przygotowuje i wydaje obiady), Eleos (od września do kwietnia wydaje zupy z wkładkami) i Fundację Rodziny Czarneckich (przed świętami wyda potrzebującym 500 paczek wielkanocnych).

– Chętnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i mamy zabezpieczone środki finansowe na wspieranie lokalnej pomocy społecznej. Uprawnione podmioty mogą wystąpić do prezydenta miasta z ofertą – na przykład wydawania produktów żywnościowych. Istnieje możliwość zlecenia realizacji takiego zadania. Jak na razie jednak nikt z taką ofertą nie wystąpił – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Pomoc osobom ubogim, bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym jest realizowana w Białymstoku wielotorowo, zarówno w ramach programów państwowych, unijnych, jak i lokalnych. Pomoc w zakresie dożywiania organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który kieruje potrzebujących na posiłki wydawane w placówkach oświatowych i Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz udziela zasiłku celowego. Realizowane programy to „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2014-2020) i „Posiłek w szkole i w domu” (2019-2023). W ubiegłym roku z tych trzech form dożywiania skorzystało łącznie 18650 osób. Koszt tej pomocy to 11 mln 578 tys. zł.

MOPR w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zrealizował też Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (2014-2020). W ubiegłym roku udział w tym programie wzięły 2432 osoby, a w realizacji uczestniczyło 11 partnerskich lokalnych organizacji pozarządowych, między innymi Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym HOLOS.

Agnieszka Błachowska

Do góry