Facebook icon
 • 200521 pano-1.jpg

Podsumowanie tygodnia w placówkach edukacyjnych

Dodana: 02.06.2020 13:32

Od 25 maja możliwe są m.in. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III, konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów na terenie szkół. Pracę w nowym reżimie sanitarnym wznowiły miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne. 

W ubiegłym tygodniu (25-29 maja) w Białymstoku uczęszczało średnio dziennie:

 • 2076 dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, co stanowi 22% liczby wszystkich przedszkolaków. W placówkach zajętych było ok. 50% obecnie dostępnych miejsc,
 • 29 dzieci – na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
 • 393 uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (5%),
 • 43 dzieci na zajęcia rewalidacyjne w przedszkolach, 44 uczniów – w podstawówkach, 7 – w ponadpodstawowych,
 • 270 uczniów klas VIII na konsultacje z nauczycielami (12%),
 • 257 absolwentów na konsultacje dotyczące matury (8%).

W tym czasie w innych placówkach było średnio dziennie:

 • 59 osób na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury,
 • 24 – na zajęciach w Samorządowym Ognisku Baletowym,
 • 16 – na zajęciach w trzech poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • 8 słuchaczy Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego na zajęciach praktycznych.

W placówkach specjalnych średnio dziennie przebywało: 24 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 33 uczniów klas I-III, 4 uczniów klas VIII na konsultacjach, 20 uczniów na zajęciach rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

W ubiegłym tygodniu 130 uczniów rozpoczęło realizację praktyk zawodowych u pracodawców. W jednym z ośmiu internatów (X Liceum Ogólnokształcące) mieszkało 2 wychowanków, a Bursie Szkolnej – 5. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Podlasie” nocowało 9 osób.

Kamila Bogacewicz

Do góry