Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy 2019/2020

Dodana: 03.10.2019 14:24

Dziś (3 października) podpisano umowę na finansowanie Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie popularyzujące naukę wśród uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Politechnikę Białostocką przy wsparciu Miasta Białystok. Początkiem Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego był zainaugurowany w 2009 roku projekt „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”. Ponieważ formuła uniwersytetu dziecięcego sprawdziła się, Politechnika Białostocka postanowiła rozszerzyć pomysł na kolejne gminy. Poza Białymstokiem inicjatywę wspierają: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka oraz Augustów, który dołączył do akcji w bieżącym roku akademickim. Uczniowie wszystkich tych gmin tworzą wspólnie Podlaski Uniwersytet Dziecięcy.

W tym roku akademickim odbędzie się 11. edycja wydarzenia, w której wezmą udział uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej z kilku gmin województwa podlaskiego. Na Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym będzie kształcić się 340 studentów: grupy po 50 dzieci z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Augustowa, 40 dzieci z Siemiatycz oraz 100 dzieci z Sokółki. Każdy młody słuchacz weźmie udział w dziesięciu z 15 zróżnicowanych tematycznie, bezpłatnych zajęciach.  

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to cenna inicjatywa, dzięki której najmłodsi białostoczanie się wprowadzani w fascynujący świat nauki. Wspieramy to przedsięwzięcie również dlatego, że buduje ono wizerunek Białegostoku jako miasta przyjaznego nauce i rozwojowi młodych ludzi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.   

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Będą dostosowane do wieku uczestników. Wykładowcy i organizatorzy stawiają sobie za cel rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Chcą udowodnić, że nauki ścisłe to nie tylko formuły i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Program uzupełnią zajęcia organizowane przez partnerów projektu: Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

W tym roku akademickim Miasto Białystok wsparło uniwersytet dziecięcy kwotą 30 tys. zł.

(oprac. Agnieszka Błachowska)

Do góry