Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Pierwsza dama w Białymstoku

Dodana: 28.11.2019 08:43

Kategorie: Aktualności Edukacja

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w środę (27 listopada) Szkołę Podstawową nr 30 Specjalną im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku. Pani prezydentowa wraz z uczniami m.in. dekorowała świece bożonarodzeniowe wykonane wcześniej przez samych uczniów.

Powodem tej wyjątkowej wizyty był list ze świątecznymi życzeniami, który dzieci z grupy świetlicowej „Aniołki” z SP nr 30 skierowały do pary prezydenckiej. Na odpowiedź nie musiały długo czekać – pani prezydentowa postanowiła sprawić im świąteczną niespodziankę, osobiście ich odwiedzając.

Podczas wizyty w szkole przy ul. Orlej, małżonka Prezydenta RP dołączyła do zajęć świetlicowych, podczas których wspólnie z uczniami dekorowała świece bożonarodzeniowe wykonane wcześniej przez samych uczniów. Pracy towarzyszyły rozmowy o obchodzonym w czwartek święcie patrona placówki oraz o planowanych przez dzieci andrzejkowych zabawach.

Placówka, działająca przy białostockim Pogotowiu Opiekuńczym, zajmuje się kształceniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność świetlicy skłania uczniów do pozytywnego organizowania wolnego czasu, pomaga im wyrabiać nawyki kulturalnej rozrywki, racjonalnego dzielenia czasu na naukę i zabawę oraz wspiera w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Jest też okazją do indywidualnej nauki i uzupełniania zaległości edukacyjnych.

Podczas spotkania dzieci pytały pierwszą damę o jej ulubione kolory, najchętniej wybierane przez prezydenta potrawy czy zwierzęta pary prezydenckiej. Ponieważ niektórzy uczniowie znają podstawy języka niemieckiego, którego nauczycielem jest Agata Kornhauser-Duda, nie zabrakło wymiany spostrzeżeń na temat zapożyczeń w języku polskim i korzyści płynących z poznawania obcych kultur.

Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z rodzicami dzieci, a w trakcie rozmów z przedstawicielami kadry pedagogicznej zapoznała się z misją szkoły. Oprócz realizacji programu nauczania, opiekunowie starają się rozbudzać w dzieciach zainteresowanie nauką oraz kształtować w nich pozytywną motywację do rozwoju. Podczas różnorodnych zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w działaniach opiekuńczych i wychowawczo-edukacyjnych, plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych i muzycznych. Wszystkie zadania mają wspierać kształtowanie w dzieciach właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego, by zwiększyć ich potencjał na dorosłe życie i pomóc w pokonywaniu barier powodujących możliwe wykluczenie społeczne. Rodzice zwracali uwagę na widoczne postępy w rozwoju i zachowaniu swoich dzieci oraz na indywidualne podejście pedagogów do każdego z uczniów.

(na podstawie prezydent.pl)

Do góry