Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pieniądze na sport

Dodana: 02.12.2020 12:45

Miasto Białystok ogłosiło trzy konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w naszym mieście w 2021 roku.

Konkursy są skierowane do klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert w poniższych konkursach mija 28 grudnia bieżącego roku. Ofertę należy przygotować i wysłać za pośrednictwem platformy Witkac, natomiast wersję papierową należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Słonimskiej 1.

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań skierowanych do mieszkańców Białegostoku:

1. Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2021 r.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania na wszystkie oferty – 2,7 mln zł.

2. Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Zadanie realizowane w formie uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, połączone z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Organizacja w Białymstoku lub uczestniczenie w imprezach o zasięgu miejskim lub wojewódzkim, zawodach oraz zajęciach sportowych o charakterze ogólnodostępnym. Termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania na wszystkie oferty – 500 tys. zł.

3. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił także otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku:

  • Zadanie nr 1 – Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół.

Zadanie realizowane przez jednego oferenta w formie powierzenia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z białostockich szkół w 2021 roku, w minimum 10 dyscyplinach sportowych. Kwota dofinansowania – 100 tys. zł.

  • Zadanie nr 2 Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku.

Zadanie mające na celu poprawę organizacji bezpieczeństwa podczas imprez sportowych poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców piłkarskich. Program zakłada organizację zawodów oraz innych wydarzeń sportowych z udziałem mieszkańców Białegostoku, w tym wydarzeń z okazji 100-lecia klubu Jagiellonia Białystok. Kwota dotacji – 230 tys. zł.

Więcej informacji o konkursach znajduje się w zakładce „Sport”.

opracowanie: Anna Kowalska

Do góry