Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pieniądze na kulturę

Dodana: 04.01.2021 12:16

Konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku został rozstrzygnięty. Miejskie wsparcie finansowe otrzymają 34 projekty kulturalne o łącznej wartości 700 tys. zł.

Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia. Budżet konkursu wynosił 1,1 mln zł, w tym 400 tys. zł było zarezerwowane na podpisaną umowę trzyletnią – na realizację projektu osiedlowego domu kultury.

W konkursie zostało złożonych 71 ofert. Do 16 grudnia do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 69 ofert. Dwie – po terminie.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 34 dotacje na łączną kwotę 700 tys. zł.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji (w zł)

1

Forum Fotografii i Multimediów

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021

50 000 

2

Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

"Tobie przynależy wszelka chwała" – płyta i koncert muzyki cerkiewnej trzech pokoleń

12 000 

3

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej

XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej –

II Koncert Galowy w Białymstoku

5 000 

4

Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku

"Tatar sesi 2" – wydanie płyty Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk"

8 000 

5

Fundacja "Artystyczna Fama"

Przetańczyć całą noc

8 000 

6

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku

Muzyka w Starym Kościele

15 000  

7

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów

12. Festiwal Literacki Zebrane

40 000  

8

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok – w To się gra! – gra miejska i konkurs krasomówczy

5 000

9

Związek Ukraińców Podlasia

XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień" – Białystok

5 000

10

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

XIV Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk

25 000

11

Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód

Eliminacje Regionalne do VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German

3 000

12

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

40 Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2021" w Białymstoku

135 000

13

Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel"

XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

20 000  

14

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2021”

20 000  

15

Stowarzyszenie Akademia plus 50

Seniorze, kultura doda Ci skrzydeł!

4 000  

16

Stowarzyszenie Teatr Okno

Świat teatru cieni – przygotowanie spektaklu cieniowego dla najmłodszych

10 000

17

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Festiwal KALEJDOSKOP 2021 – XVIII edycja

30 000

18

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Meet CoPeLia

32 000 

19

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

Ambient Park 2021

30 000  

20

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

XXV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

5 000 

21

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Program rezydencji teatralnych UCK 2021

12 000  

22

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

XXXIX Przegląd Kolęd Prawosławnych

4 000 

23

Fundacja "Spe Salvi"

Bezdomnizm VI

10 000 

24

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem"

Teraz Głusi

8 000

25

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd Główny

Święto Kultury Białoruskiej

8 000

26

Fundacja "Pro Anima"

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

70 000 

27

Inicjatywa Plac NZS

"Artyści i Sztuka w Marchandzie"

15 000  

28

Stowarzyszenie OrthNet

OrthPhoto Awards – Międzynarodowy konkurs i warsztaty fotograficzne

20 000  

29

Fundacja "Pro Anima"

Cykl koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku" – XII edycja

30 000 

30

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku

V Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus"

20 000 

31

Archidiecezja Białostocka

"Michały 2021" – uroczystość wręczenia dorocznych nagród im. bł. Michała Sopoćki

3 000 

32

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

VIII Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej

3 000 

33

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Bogu Dźwięki 2021

10 000 

34

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia

Escape room – warsztaty twórcze oraz realizacja spektaklu teatralnego

25 000

 

 

suma

700 000

 – Ponad trzydzieści różnorodnych projektów kulturalnych otrzymało dofinansowanie. Sądzę, że wśród tej oferty wydarzeń mieszkańcy znajdą takie, które ich zainteresują – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W 2021 r. planowane są jeszcze dwa otwarte konkursy ofert:

  • niskobudżetowe projekty osiedlowe (100 tys. zł),
  • na zadania realizowane w II półroczu 2021 r. (100 tys. zł).

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

rozmiar: 267,58 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (do odczytu)

rozmiar: 28,5 KB DOC pobierz

Załącznik do zarządzenia

rozmiar: 1,86 MB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 18,92 KB DOCX pobierz
Do góry