• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pełnomocnik ds. równego traktowania

Prezydent Białegostoku powołał Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Równego Traktowania. Funkcję tę będzie pełniła Anna Maria Dobrowolska-Cylwik.

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik jest pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Prezydent Tadeusz Truskolaski 28 lipca powierzył jej obwiązki pełnomocnika ds. równego traktowania. Do jej zadań będzie należało m.in.:

  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji,
  • rozwijanie świadomości mieszkańców dotyczącej równego traktowania, tolerancji oraz edukacja i promowanie idei poszanowania różnych grup społecznych,
  • zachęcania mieszkańców do wspólnego udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach społecznych, kulturalnych, sportowych promujących postawy tolerancji,
  • inicjowanie i opracowywanie strategii i programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób wykluczonych społecznie,
  • kontakty z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej i działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Zapraszamy mieszkańców Białegostoku, którzy mogą potrzebować pomocy, do kontaktu. Mamy też nadzieję na dobrą współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w tym zakresie – powiedział odpowiedzialny w Urzędzie Miejskim za sprawy społeczne zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Siedzibą pełnomocnika ds. równego traktowania będzie Departament Spraw społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1. Można też kontaktować się telefonicznie 85 869 6573 lub za pomocą poczty elektronicznej: rownetraktowanie@um.bialystok.pl.

Anna Kowalska

Do góry