Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Pełnomocnik ds. równego traktowania

Prezydent Białegostoku powołał Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Równego Traktowania. Funkcję tę będzie pełniła Anna Maria Dobrowolska-Cylwik.

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik jest pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Prezydent Tadeusz Truskolaski 28 lipca powierzył jej obwiązki pełnomocnika ds. równego traktowania. Do jej zadań będzie należało m.in.:

  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji,
  • rozwijanie świadomości mieszkańców dotyczącej równego traktowania, tolerancji oraz edukacja i promowanie idei poszanowania różnych grup społecznych,
  • zachęcania mieszkańców do wspólnego udziału w przedsięwzięciach i uroczystościach społecznych, kulturalnych, sportowych promujących postawy tolerancji,
  • inicjowanie i opracowywanie strategii i programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób wykluczonych społecznie,
  • kontakty z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki kobiecej i działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Zapraszamy mieszkańców Białegostoku, którzy mogą potrzebować pomocy, do kontaktu. Mamy też nadzieję na dobrą współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w tym zakresie – powiedział odpowiedzialny w Urzędzie Miejskim za sprawy społeczne zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Siedzibą pełnomocnika ds. równego traktowania będzie Departament Spraw społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1. Można też kontaktować się telefonicznie 85 869 6573 lub za pomocą poczty elektronicznej: rownetraktowanie@um.bialystok.pl.

Anna Kowalska

Do góry