• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Parlamentarzyści na rzecz pracowników żłobków

Dodana: 09.05.2022 15:04

Dziś (9 maja) został podpisany list intencyjny w sprawie przyznania opiekunom dzieci do lat 3 szczególnych przywilejów i uprawnień, a także ustanowienia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka. W Białymstoku obradował parlamentarny zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do 3 lat.

– Bardzo się cieszę, że to Białystok stał się miejscem podpisania tego dokumentu i dyskusji o roli, jaką pełnią opiekunowie dziecięcy w rozwoju małych dzieci – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Jest to zawód szczególny i niezwykle odpowiedzialny. Wymaga poczucia misji służącej wspieraniu rozwoju dziecka w czasie, gdy ono poznaje otaczający go świat. W pełni popieram postulaty zespołu parlamentarnego i mam nadzieję, że zostaną uwzględnione przez Sejm RP.

Jak czytamy w liście intencyjnym, jest to także zawód szczególnie istotny dla kształtowania właściwej polityki prorodzinnej państwa. Aby móc skutecznie walczyć z niżem demograficznym, trzeba umożliwiać rodzicom godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Bez wykwalifikowanej i docenianej kadry opiekunów państwo nie będzie w stanie wypełnić tego ważnego zadania.

Parlamentarzyści wyrazili poparcie dla projektu ustawy, który ma na celu ustanowienie dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna oraz przyznanie osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, uprawnienia do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Domagają się także ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych przysługującego raz na 2 lata w sytuacji, kiedy opiekun przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat w żłobku, klubie dziecięcym lub jako dzienny opiekun.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania parlamentarzystom dobrych praktyk stosowanych w białostockich żłobkach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z autorskim programem kierowanym do wszystkich dzieci z integracyjnego żłobka miejskiego nr 1. Dzięki temu programowi dzieci korzystają z fizjoterapii, zajęć przyrodniczych, sali doświadczania świata, zajęć indywidualnych z psychologiem i logopedą. Stosowana jest metoda Marii Montessori. Program wspiera rozwój psychoruchowy i społeczny, rozwija zmysły i mowę, pobudza rozwój dzieci z niepełnosprawnościami.

Anna Kowalska

Do góry