• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023 – 2025

Dodana: 01.12.2022 11:15

Kategorie: Zdrowie

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023-2025 :

  1.  Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.
  2. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.
  3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.
  4. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.
  5. Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem.
  6. Realizacja zadań w zakresie szeroko pojętych uzależnień behawioralnych  w szczególności profilaktyki uzależnień od nowych technologii - program pilotażowy.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2022 r. do godz. 15.30

Zarządzenie - rozstrzygnięcie (do odczytu)

rozmiar: 23,99 KB DOCX pobierz

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu (do odczytu)

rozmiar: 43,01 KB DOCX pobierz

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu (skan)

rozmiar: 5,99 MB PDF pobierz

Zarządzenie-rozstrzygnięcie (skan)

rozmiar: 1,24 MB PDF pobierz
Do góry