• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Opłaty w strefie płatnego parkowania

Dodana: 31.01.2020 13:03

W najbliższy poniedziałek (3 lutego) wejdzie w życie uchwała Rady Miasta Białystok wprowadzająca zmiany w strefie płatnego parkowania. Dotyczą one opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania.

Nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Białymstoku obejmują:

  • zmianę godzin funkcjonowania strefy płatnego parkowania na godziny 9.00-17.00,
  • zmianę godzin otwarcia kasy BSPP przy ul. Lipowej 18: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek – piątek 7.30-17.00,
  • włączenie do obszaru strefy płatnego parkowania ulicy Michała Wołodyjowskiego,
  • zmianę sposobu naliczania opłaty za postój pojazdu poprzez wprowadzenie progresywnego narastania opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju,
  • zmianę minimalnego opłaconego czasu postoju z 5 minut na 15 minut,
  • zmianę wysokości opłaty dodatkowej – wysokość opłaty dodatkowej wynosi 100 zł, a w przypadku uregulowania jej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania–raportu opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu i wynosi 60 zł,
  • zmianę stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania:

L.p. 

OPŁATY

Kwota w złotych

Podstrefa A 

Podstrefa B 

1

opłata za postój pojazdu do 15 minut

0,70

0,40

2

opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu 

2,80

1,60

opłata za drugą godzinę postoju pojazdu 

3,20 

1,80 

opłata za trzecią godzinę postoju pojazdu  

3,60 

2,00

5

opłata za czwartą i każdą następną godzinę postoju

2,80

1,60

  •  zmianę wysokości opłat abonamentowych, ryczałtowych oraz zerowej stawki opłaty:

L.p.

OPŁATY

Kwota w złotych

podstrefa A

podstrefa B

1

abonament mieszkańca (miesięczny)

12

7

2

abonament mieszkańca (półroczny)

60

35

3

abonament mieszkańca (roczny)

110

60

4

abonament zwykły (miesięczny)

280

160

5

abonament zwykły (kwartalny)

700

400

6

abonament zwykły (półroczny)

1200

700

7

abonament zwykły (roczny)

1900

1100

8

opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe – "kopertę" w okresie miesięcznym

1200

700

9

opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe – "kopertę" w okresie kwartalnym

3000

1700

10

opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe – "kopertę" w okresie półrocznym

4600

2600

11

opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe – "kopertę" w okresie rocznym

7400

4200

12

stawka opłaty za postój w SPP dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub przewożących osoby niepełnosprawne, pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności karty

0

0

13

stawka opłaty za postój w SPP dla pojazdów kierowanych przez osoby legitymujące się kartą kombatanta lub przewożących osoby legitymujące się kartą kombatanta, pod warunkiem umieszczenia karty kombatanta za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący numer karty

0

0

(oprac. Anna Kowalska)

Do góry