• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie konkursu rzeźbiasko-architektonicznego - opracowanie koncepcji pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego

Ogłoszenie konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku

Zawiadamiamy o ogłoszeniu przez Miasto Białystok konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku.

Konkurs został zorganizowany jako jednoetapowy, nieograniczony, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu przystępują do konkursu składając pracę konkursową wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie.

Konkurs zostanie przeprowadzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowień regulaminu konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, do udziału w negocjacjach, tj. w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami regulaminu konkursu.

Prace konkursowe wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie uczestnicy konkursu mogą składać w Departamencie Urbanistyki i Architektury do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 15:30.

Więcej informacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Do góry