• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022

Dodana: 03.08.2022 11:55

Kategorie: Zdrowie

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 pod nazwą: ,,Realizacja krótkoterminowego programu terapii dla dzieci w wieku 3-17 lat i ich rodziców (lub opiekunów) w rodzinach, w których rodzice stosowali przemocowe metody wychowawcze”.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30

Zarządzenie NR 1017/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 (do odczytu)

rozmiar: 39,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie NR 1017/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 (scan)

rozmiar: 553,23 KB PDF pobierz

ZARZĄDZENIE NR 941/22 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 (do odczytu)

rozmiar: 26,54 KB DOCX pobierz

ZARZĄDZENIE NR 941/22 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 02 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 (scan)

rozmiar: 2,53 MB PDF pobierz
Do góry