• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Odkrycie archeologiczne z X wieku

Dodana: 30.08.2022 12:45

Do Muzeum Wojska w Białymstoku został przyniesiony bezcenny artefakt – średniowieczny miecz – znaleziony na terenie województwa podlaskiego. Na obiekt natrafił w swoim wolnym czasie pracownik muzeum Szczepan Skibicki.

– Jak tylko zdałem sobie sprawę z tego, czym może być przedmiot, który mam przed sobą, niezwłocznie go wydobyłem i zabezpieczyłem, aby przekazać do Muzeum Wojska w Białymstoku – powiedział pracownik miejskiej jednostki kultury Szczepan Skibicki.

Kiedy miecz dotarł do placówki, odkrycie zostało niezwłocznie zgłoszone do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, a o konsultację archeologiczną poproszono archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jeden z nich, Aleksander Piasecki uważa, że jest to prawdopodobnie miecz pochodzący z Rusi Kijowskiej, z X wieku. Archeolog zwrócił także uwagę na bogaty warsztat wytwórcy oraz bardzo dobrej jakości żelazo, które mogło pochodzić z Chazarii lub z Bliskiego Wschodu.

– Niebywałe znalezisko. To już drugi tego typu artefakt, który trafił do Muzeum Wojska w Białymstoku. Jednak ten pierwszy, także znaleziony na terenie naszego województwa, został przekazany do zbiorów muzeum ponad 40 lat temu – powiedział dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski. – Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami konserwatorskimi i mamy nadzieję, że wkrótce odnaleziony miecz będziemy mogli pokazać mieszkańcom.

W momencie, kiedy miecz trafi już oficjalnie do muzeum, stanie się jednym z najcenniejszych zabytków w całych jego zbiorach.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry