Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nowe warsztaty w ZST

Dodana: 19.11.2021 13:15

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Grunwaldzkiej 18. Powstał nowoczesny obiekt edukacyjny, który pozwoli lepiej dostosować ofertę edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach inwestycji została wykonana kompleksowa przebudowa istniejącego budynku warsztatów szkolnych, a także wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Budynek warsztatów przynależał do dawnej fabryki włókienniczej, z przełomu XIX-XX wieku.

Teraz obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tu nowy podział pomieszczeń, została wymieniona stolarka okienna (w tym, w części XIX-wiecznej na okna z zachowaniem pierwotnych podziałów) oraz stolarka drzwiowa. Wykonano również docieplenie ścian zewnętrznych ze szczególną ochroną wystroju elewacji frontowej budynku starej fabryki.

Obiekt został wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne oraz system sygnalizacji pożaru, nadzór wizyjny, audio-video, instalacje strukturalne, instalacje odpylania i sprężonego powietrza, a także w nowoczesne maszyny do zajęć praktycznych, np. centrum obróbcze, pilarki, szlifierki, strugarki, prasy montażowe, drukarki 3D.

Dobudowano również centrum wystawienniczo-konferencyjne oraz budynek magazynowy z wiatą.

– Teraz baza kształcenia zawodowego z ZST jest nowoczesnym obiektem edukacyjnym. Dzięki temu oferta kształcenia zawodowego branży drzewnej będzie lepiej dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Łączny koszt robót budowlanych to ok. 16,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 11,2 mln zł.

Agnieszka Błachowska

Do góry