• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nowe miejsce dla seniorów

Nowa placówka dla starszych mieszkańców naszego miasta już działa i zaprasza do korzystania ze swojej oferty. Białostocki Klub Seniora, prowadzony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego, został powołany przez prezydenta Białegostoku 1 września 2022 r. Tadeusz Truskolaski dziś (12 października) odwiedził placówkę z okazji Miejskiego Dnia Seniora.

Decyzja o utworzeniu nowego klubu seniora była efektem badań dotyczących białostockich seniorów. Zostały one przeprowadzone przez CKU na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, aby uzyskać szczegółową ocenę sytuacji seniorów w zakresie ich zadowolenia z życia w mieście, relacji międzyludzkich, poczucia bezpieczeństwa oraz poziomu sprawności fizycznej, a co za tym idzie – wymaganego wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

– Okazało się, że 76% badanych powyżej 60. roku życia – to osoby zadowolone z miejsca zamieszkania, jednak 23% badanych wskazało brak klubów seniora – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Starsi mieszkańcy Białegostoku potrzebują miejsc, gdzie można w ciekawy sposób spędzić czas, pogłębić zainteresowania i pobyć z innymi ludźmi. Chcemy zaspokajać te potrzeby.

Zadaniem utworzonego przed miesiącem Białostockiego Klubu Seniora jest więc wszechstronne wspieranie osób 60 plus w funkcjonowaniu we współczesnym świecie, w szczególności poprzez:

  • wspomaganie białostockich seniorów w ich rozwoju (w tym w doskonaleniu kompetencji cyfrowych) i funkcjach społecznych (w tym wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych),
  • prowadzenie działań edukacyjnych, m.in. poprzez specjalne kampanie i programy edukacyjne,
  • aktywizację seniorów z różnych środowisk oraz motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym, w którym seniorzy żyją na co dzień,
  • konsolidację środowisk seniorów oraz ich integrację międzypokoleniową,
  • wspomaganie systemu profilaktyki i opieki nad seniorami.

Z zajęć Białostockiego Klubu Seniora przy ul. Ciepłej 32 w ciągu pierwszego miesiąca (we wrześniu) skorzystało ok. 80 osób. Klub podejmuje bardzo różnorodne działania (organizacja kursów, wykładów, warsztatów, porad prawnych). Tematyka tych przedsięwzięć jest szeroka. Dotyczą one między innymi doskonalenia obsługi komputera, zdrowego stylu życia, zajęć florystycznych, decoupage itp. Seniorzy mogą także korzystać z biblioteki CKU.

Każdy, kto chce wziąć udział w zajęciach klubu, może zgłosić się telefonicznie – nr 781 655 650 – lub za pomocą poczty elektronicznej senior@ckubialystok.pl.

Informacje o podejmowanych działaniach można uzyskać na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakładce Białostocki Klub Seniora.

W Białymstoku działa jeszcze Klub „Senior+”, który od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Anna Kowalska

Do góry