Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Nowe autobusy

Dodana: 01.07.2019 15:07

Nowe autobusy komunikacji miejskiej pojawią się na ulicach Białegostoku w pierwszej połowie przyszłego roku. Przetargi na dostawę dwunastu pojazdów zostały właśnie ogłoszone.

Miasto Białystok zamierza kupić dwa autobusy niskopodłogowe, 12-metrowe, o napędzie spalinowo-hybrydowym. Oferty można składać do 23 lipca. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl. Drugi przetarg dotyczy dostawy dziesięciu autobusów niskoemisyjnych, z silnikami spełniającymi normy emisji spalin Euro VI (dwa 12-metrowe i osiem 18-metrowych). Oferty do tego przetargu można składać do 1 sierpnia. Szczegóły tego zamówienia znaleźć można na stronie www.bip.bialystok.pl. Termin wykonania obu zamówień nie może nastąpić później niż 10 marca 2020 r.

Dwanaście nowych autobusów zostanie kupionych w ramach "Projektu Partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF". Projekt realizowany jest przez Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w porozumieniu z powiatem białostockim. Jego łączna wartość to prawie 160 mln zł, z czego ponad 90 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Każda z gmin realizuje zadania w ramach projektu na swoim terenie i każda w trochę innym wymiarze. W Białymstoku wartość inwestycji wyniesie 44,9 mln zł, przy czym dofinansowanie z RPO to prawie 34 mln zł. Obejmuje ona nie tylko zakup 12 autobusów niskoemisyjnych, ale także budowę ścieżek rowerowych wzdłuż 14 ulic (m.in. Alei Jana Pawła II, Antoniukowskiej, Al. Solidarności, Marczukowskiej, Radzymińskiej, gen. S. Maczka i gen. F. Kleeberga). Realizacja niektórych już trwa – m.in. wzdłuż Wasilkowskiej i ul. W. Wysockiego, natomiast na ul. gen. N. Sulika, ul. I Armii Wojska Polskiego czy ul. Zwierzynieckiej – już się zakończyła.

Nasz cel to sprawna, wygodna i nowoczesna komunikacja miejska. Te zamówienia to kolejny etap naszych inwestycji w miejski tabor, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, a także wymiana autobusów na nowe, niskoemisyjne – powiedział Zbigniew Nikitorowicz, zastępca prezydenta Białegostoku.

Zakupy nowoczesnych autobusów w Białymstoku realizowane są dzięki czterem projektom dotyczącym transportu miejskiego. Tabor współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu na ulice Białegostoku do roku 2021 wyjadą w sumie co najmniej 72 najnowocześniejsze autobusy. Przybliżony łączny koszt to ok. 110 mln zł netto.

Będzie to kolejny etap prowadzonych od kilku lat przez Miasto Białystok inwestycji, także tych drogowych, tworzących sprawny system komunikacji miejskiej i umożliwiających rozwój sieci szybkich autobusów.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry