Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Nekropolia na Rynku Siennym

W czwartek (25 czerwca) przypada 490. rocznica ogłoszenia Konfesji Augsburskiej. Tego dnia o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość poświęcenia dawnego Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego na Rynku Siennym w Białymstoku. W uroczystości wezmą udział m.in. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Ksiądz Biskup Paweł Hause, profesor Jarosław Perszko oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Koncepcja zagospodarowania Rynku Siennego, której autorem jest prof. Jarosław Perszko, powstała po konsultacjach z mieszkańcami, historykami oraz archeologami. Ze względu na szczególny charakter tego miejsca, będącego niegdyś nekropolią, wszystkie prace odbywały się za wiedzą i akceptacją proboszcza-administratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku. Od strony ul. Rynek Sienny, na terenie dawniej istniejącego cmentarza powstał otoczony niskimi murkami skwer, którego główne ścieżki są ułożone na planie krzyża. W miejscu przecięcia ramion krzyża umieszczono betonowy blok, wewnątrz którego znajdują się płaskorzeźby autorstwa Jarosława Perszki. Pod monumentem umieszczono kryptę, w której spoczęły szczątki po ekshumacji pochówków. Koszt inwestycji upamiętniającej ewangelicko-augsburską nekropolię, to 2 mln 326 tys. złotych.

Cmentarz ewangelicki w tym miejscu Białegostoku powstał w XVIII w. i funkcjonował do końca XIX w. Ostatecznie ślady jego istnienia zniszczono po wojnie.

Eliza Bilewicz-Roszkowska


Do góry