• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nagroda Artystyczna Prezydenta

Dodana: 28.11.2022 11:05

Trwa nabór wniosków o przyznanie 30. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2022 rok. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 stycznia 2023 r.

Nagroda artystyczna wręczana jest corocznie twórcom i animatorom, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
 • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
 • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
 • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Termin składania wniosków mija 2 stycznia 2023 roku. W przypadku zgłoszeń przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

 • dotychczasowi laureaci nagrody artystycznej,
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury,
 • redakcje środków masowego przekazu,
 • inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • organy administracji publicznej,
 • mieszkańcy województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne w zakładce „Kultura”.

Przypominamy, że laureatami nagrody artystycznej za 2021 rok zostali Karolina Czarnecka, Paweł Małaszyński i Jarosław Perszko.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry