• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Na ratunek żabom

Wraz z nadejściem wiosny w Białymstoku rozpoczęła się coroczna akcja ochrony płazów, którą Miasto prowadzi od 2013 roku. Polega ona na rozstawieniu w kilku miejscach Białegostoku specjalnych płotków ochronnych, które nie pozwalają migrującym płazom wtargnąć na jednię i dostać się pod koła jadących pojazdów.

Co kilkadziesiąt metrów, wzdłuż płotków, montowane są pułapki do chwytania płazów. Następnie są one liczone, klasyfikowane do określonego gatunku i bezpiecznie przenoszone na drugą stronę jezdni, żeby mogły kontynuować swoją wędrówkę do miejsc rozrodu.

Od kilkunastu lat obserwowany jest drastyczny spadek liczebności płazów w Europie. Te negatywne zmiany nie ominęły również naszego kraju, dlatego działania prowadzone w Białymstoku mają fundamentalne znaczenie dla bioróżnorodności i wielkości populacji tej grupy zwierząt.

– Możemy się pochwalić tym, że nasze działania przynoszą dobre efekty, ponieważ od trzech lat odnotowujemy większą liczbę migrujących płazów – informuje zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Bardzo nas także cieszy to, że pojawiają się nowe gatunki płazów, wcześniej nie notowane na terenie naszego miasta – na przykład ropucha zielona, którą stwierdzono podczas badań w roku ubiegłym, czy kumak nizinny, który pojawił się po raz pierwszy kilka lat temu i jego populacja systematycznie rośnie.

Każdego roku Miasto stara się rozszerzać zakres tych działań ochronnych. Obecnie bariery i pułapki zostały zamontowane już w czterech lokalizacjach: na odcinku ul. F. Karpińskiego i fragmencie ul. Solnickiej, przy ul. Plażowej, przy drodze odchodzącej od ul. gen. St. Maczka oraz przy Alei Niepodległości.

Po stosunkowo łagodnej zimie można się spodziewać, że tegoroczna migracja płazów będzie jeszcze intensywniejsza. Do tej pory uratowano blisko 7 tys. żab należących do dziewięciu gatunków, takich jak ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba jeziorkowa, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, traszka zwyczajna i ropucha zielona.

Najliczniej reprezentowanym gatunkiem była bardzo pożyteczna ropucha szara, a do gatunków rzadkich można zaliczyć grzebiuszkę ziemną, kumaka nizinnego, ropuchę zieloną czy traszkę zwyczajną.

Jesienią zostanie wydana kolejna publikacja z serii Bioróżnorodność Białegostoku, która będzie poświęcona płazom i gadom. Opracowanie przygotowuje dr Adam Hermaniuk z Uniwersytetu w Białymstoku.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry