Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Muzyka elektroniczna z dotacją

Dodana: 20.02.2019 13:02

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Festiwale muzyki elektronicznej” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu jest wspieranie wykonywania zadań, których realizacja ma nastąpić do końca 2019 r. Do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w konkursie wpłynęły trzy oferty. Dwie – nie spełniły warunków formalnych.

Prezydent Miasta przyznał dotację w wysokości 600 tys. zł stowarzyszeniu Pogotowie Kulturalno–Społeczne. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dziesiątą edycję festiwalu Up To Date Festival 2019.

(oprac. ak)

Do góry