• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza wolontariuszy

Dodana: 27.05.2021 13:08

Muzeum Pamięci Sybiru rozpoczyna dziś (27 maja) program wolontariacki pod nazwą „Zaangażowani” – proces rekrutacji kandydatów zainteresowanych współtworzeniem nowoczesnej instytucji muzealnej.

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza do programu osoby o różnych talentach i umiejętnościach. Nie ma kryteriów dotyczących wieku, wykształcenia i posiadanego doświadczenia. Wystarczy, aby wolontariusz miał ukończone 16 lat. Warunkiem przyjęcia do programu jest wypełnienie formularza i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez  koordynatora projektu.

– Spodziewamy się, że do udziału w programie zgłoszą się osoby zaangażowane zarówno w odkrywanie historii minionych pokoleń, jak również w budowanie i rozwijanie pozytywnych relacji międzyludzkich – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Wraz z całym zespołem muzeum wolontariusze będą współtworzyć ofertę kulturalną i działać na rzecz Sybiraków, a także innych odbiorców placówki. Dzięki temu zyskają doświadczenia mogące przydać się w przyszłej pracy zawodowej. Otrzymają merytoryczne wsparcie i opiekę ze strony koordynatora, referencje, ubezpieczenie, bezpłatne zaproszenia na wystawę stałą muzeum oraz na organizowane wydarzenia towarzyszące i warsztaty, a także specjalny pakiet powitalny. Uczestnicy programu wezmą również udział w Akademii Muzeum, która jest specjalistycznym programem szkoleniowym zapewniającym profesjonalne przygotowanie do pracy wolontariackiej.

Wolontariusze będą też wspierać pracowników placówki podczas najbardziej wyczekiwanego wydarzenia na tegorocznej kulturalnej mapie Białegostoku – uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru, które odbędzie się w dniach 16-19 września.  

Więcej informacji o wolontariacie znajduje się na stronie Muzeum Pamięci Sybiru.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry