• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Miejskie święto seniorów

Białostoccy seniorzy obchodzą dziś (12 października) swoje święto. Miejski Dzień Seniora to okazja do spotkania ze starszymi mieszkańcami i podziękowania osobom angażującym się w aktywizację tego środowiska w naszym mieście. W uroczystości, która odbyła się w Auli Wielkiej Pałacu Branickich, wziął udział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W Białymstoku, jak wynika z danych GUS na koniec grudnia 2021 r., mieszka prawie 296 tys. osób, z czego blisko 73 tys. to osoby w wieku +60 i więcej. Seniorzy stanowią więc niemal 25% społeczności naszego miasta. W działania aktywizujące osoby starsze, ale także pomocowe czy opiekuńcze, od wielu lat angażują się zarówno instytucje miejskie, jak i organizacje pozarządowe. Miejski Dzień Seniora jest okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych i zasłużonych osób działających na rzecz seniorów. W tym roku prezydent Białegostoku wręczył specjalne podziękowania 50 osobom.

– Dziękuję państwu za działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. Dzięki zaangażowaniu, wsparciu i kreatywności, wielu seniorów mogło aktywnie spędzać czas, realizować swoje pasje i poczuć się zauważonymi. Troska o drugiego człowieka jest bezcenna – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Emerytura to taki moment, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań, aby każdy dzień przynosił radość i satysfakcję.

Od lat Miasto Białystok prowadzi różne działania wspierające to środowisko. Realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów – organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, której podstawowym celem działalności jest aktywizacja obywatelska osób starszych oraz wspieranie solidarności międzypokoleniowej. Ponadto seniorzy spotykają się w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Klubie Senior+ przy ul. Białej, gdzie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, m.in. teatralnych, plastycznych, muzycznych, kulinarnych lub w zajęciach z fizjoterapeutą. Od września działa też Białostocki Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej. Ze środków miejskich finansowana jest tez działalność Międzypokoleniowego Klubu Aktywności „Aktywne Starosielce” prowadzonego przez Stowarzyszenie Starosielce.

Ponad 18,5 tys. białostoczan korzysta już z Karty Aktywnego Seniora. Program oferujący zniżki i ulgi dla seniorów działa od 7 lat, został wprowadzony w 2015 roku.

Miasto wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” wspiera seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych. Z usług fachowców tzw. złotej rączki w 2021 r. skorzystało 286 osób, natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano 319 usług.

Osoby starsze uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Korzystają z gminnych programów osłonowych, np. w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki czy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek Miasto udziela pomocy środowiskowej organizowanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze i specjalistyczne, praca socjalna), a także stacjonarnej, zapewniającej opiekę w wyspecjalizowanych placówkach. 

Białostoczanie w wieku 65 lat i więcej korzystają z „opieki na odległość” – czyli 624 opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskują niezbędną pomoc.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry