Facebook icon
 • 200521 pano-1.jpg

Maseczki od Miasta dla seniorów

Od 16 kwietnia mamy obowiązek zakrywania twarzy (ust i nosa) podczas przebywania w przestrzeni publicznej. Starsi mieszkańcy Białegostoku mogą mieć kłopot z kupieniem maseczek. Dlatego prezydent Tadeusz Truskolaski  zdecydował, że najbardziej potrzebujący seniorzy otrzymają je bezpłatnie od Miasta.

Pierwsza partia maseczek dla białostockich seniorów już została kupiona przez Miasto. To maseczki bawełniane, wielokrotnego użytku, można je prać w wysokiej temperaturze i prasować. 

Każdy senior w wieku 65 lat i powyżej, który skontaktuje się z Urzędem Miejskim w Białymstoku, otrzyma maseczkę do domu. Zgłoszenia będą przyjmowane od środy, 22 kwietnia, w godzinach 7.30-15.30 pod numerami telefonów:

 • 85 869 65 55,
 • 85 869 65 59,
 • 85 869 65 73. 

Dzwoniąc należy podać imię i nazwisko, pesel oraz adres, pod który maseczka ma być dostarczona.

Chcemy pomóc naszym najstarszym mieszkańcom, aby w sposób bezpieczny i nieodpłatny zostali wyposażeni w maseczki – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Niektórzy mogą przecież mieć problem z dostępem do odpowiednich punktów sprzedaży lub po prostu może im brakować na to pieniędzy.  

Maseczki będą rozwozić funkcjonariusze Straży Miejskiej, nie trzeba po nie przychodzić osobiście. Jeśli będzie potrzeba – Miasto kupi kolejną partię maseczek dla seniorów. 

Anna Kowalska

---

Klauzula dla czynności: Dystrybucja środków ochrony przed zarażeniem COVID-19 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych  można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia środków ochrony przed zarażeniem COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 4. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Straży  Miejskiej w Białymstoku w celu dostarczenia środków ochrony.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia akcji dystrybucji środków ochrony przed zarażeniem COVID-19, lecz nie dłużej niż do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  1. dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dostarczenie Panu/Pani środków ochrony przed zarażeniem COVID-19.
 3. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

klauzula informacyjna - rozdawanie maseczek

rozmiar: 10,28 KB DOCX pobierz
Do góry