• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Maluch+ dla miejskich żłobków

Dodana: 25.11.2021 13:05

Dwa miejskie żłobki otrzymały dodatkowe wsparcie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na bieżącą działalność żłobków.

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Maluch+ 2021 Miasto Białystok otrzymało w listopadzie 2021 r. dodatkowe środki, ponad 371,5 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest dla dwóch miejskich żłobków: Filii Żłobka Miejskiego nr 3 przy ulicy I. Mościckiego 2J – prawie 164,2 tys. zł oraz Żłobka Miejskiego nr 8 przy ulicy Oriona 38 – prawie 207,4 tys. zł. W żłobku na osiedlu Bacieczki w Białymstoku opieką objętych jest 192 najmłodszych dzieci, w żłobku na Bagnówce są natomiast 152 miejsca.

Program Maluch+ pozwala na dofinansowanie zadania związanego z tworzeniem, ale również utrzymaniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja dla białostockich placówek będzie przeznaczona między innymi na koszty związane z dostawą mediów, z wynagrodzeniami, koszty obsługi, zakup środków higienicznych.

Białystok już wcześniej korzystał z dofinansowania na bieżącą działalność żłobków w ramach Programu Maluch+. W 2013 roku Miasto otrzymało prawie 780 tys. zł, w 2019 roku – 345,6 tys. zł, natomiast w 2020 roku – ponad 311 tys. zł.

W Białymstoku działa obecnie 9 placówek miejskich, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oferują w sumie 1 273 miejsca.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Grafika informacyjna

Do góry