Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Małe projekty kulturalne

Dodana: 25.03.2020 12:17

Konkurs Niskobudżetowe projekty osiedlowe rozstrzygnięty. Zadania, które otrzymały wsparcie finansowe, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r. 

Prezydent Miasta Białegostoku 23 marca rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, pod nazwą „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”.

W wymaganym czasie (do 11 marca) do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 20 ofert. Przyznane zostały 4 dotacje na łączną kwotę 35,6 tys. zł. 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji

1

Fundacja "Artystyczna Fama"

KLUBOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ 

7 000 zł

2

Stowarzyszenie Teatr Okno

osiedlOFFnia 2020 edycja II 

10 000 zł

3

Arteko

Filmowe Skorupy 

8 600 zł

4

Fundacja "Pro Anima"

Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje 

10 000 zł

Budżet konkursu wynosił 50 tys. zł. Nierozdysponowane pieniądze (14,4 tys. zł) zwiększą kwotę planowaną do przekazania w kolejnym konkursie na drugie półrocze. Planowany termin ogłoszenia tego konkursu to maj. 

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Hormonogram konkursów - zmiany

rozmiar: 14,09 KB DOCX pobierz

Zarządzenie nr 209/20

rozmiar: 1,49 MB PDF pobierz
Do góry