Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Las dla mieszkańców DPS

Ponad 6 tys. m2 nowych terenów zielonych mają do dyspozycji mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej w Białymstoku. Dziś (1 czerwca) ścieżkę przyrodniczą „Skarby Lasu”, która powstała na działce leśnej przekazanej w użytkowanie DPS-owi przez Nadleśnictwo Dojlidy, oficjalnie oddano do użytku mieszkańcom.

Nowa ścieżka przyrodnicza „Skarby Lasu” powstała na działce leśnej przekazanej w użytkowanie DPS-owi przez Nadleśnictwo Dojlidy w formie dzierżawy. Działka ma powierzchnię 6360 m2 i jest przeznaczona na cele społeczne związane z działalnością opiekuńczo-terapeutyczną. Jest to miejsce przeznaczone na spacery niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców DPS, które umożliwi im kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Pozyskany teren został ogrodzony i oczyszczony, wykonano na nim utwardzoną ścieżkę, ustawiono ławki do odpoczynku, zamontowano tablice edukacyjne. W przyszłości teren ten zostanie wzbogacony o dendrofon, ścieżkę sensoryczną oraz miejsce do sylwoterapii.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Baranowickiej zakończony został również remont najstarszego fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy bramą wjazdową a budynkami mieszkalnymi A, B i C. Remont polegał na przebudowie infrastruktury (kanalizacyjnej i deszczowej) wraz z odbudową nawierzchni. Prace budowlane trwały dwa lata. Obecnie w miejscu starej zniszczonej drogi jest aleja z nową siecią kanalizacyjną i deszczową, oświetlona stylowymi lampami oraz z zabezpieczonymi przejściami dla pieszych. Prace realizował Departament Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, koszt to prawie 1 mln 900 tys. zł.

– Dziś mamy kilka powodów, aby spotkać się w DPS. Otwieramy ścieżkę przyrodniczą „Skarby Lasu”, zakończyliśmy budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą i przede wszystkim oczywiście świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka, który tu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Baranowickiej, gdzie część mieszkańców jest niepełnoletnia, a część trafiła do niego w bardzo wczesnym okresie swego życia, jest co roku uroczyście obchodzony. Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkiego najlepszego – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Baranowickiej to miejsce życia 270 niepełnosprawnych intelektualnie osób. Takich, nad którymi rodziny z różnych powodów nie mogą sprawować codziennej opieki. Pierwsi pensjonariusze trafili tu w listopadzie 1957 roku. Po kilku latach zaczęto przyjmować również dziewczęta. A po rozbudowie w 1983 roku – również osoby dorosłe.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry