Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na rzecz białostoczan mogą ubiegać się o dotacje w dwóch programach finansowanych ze środków miejskich. Ogłoszone zostały dwa konkursy. Jeden na finansowanie wkładów własnych do projektów, które są realizowane z pieniędzy pozyskanych spoza budżetu miasta. Drugi – umożliwiający organizacjom pozarządowym zakup usług i sprzętów ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do realizowanych działań.

Regulaminy wielu konkursów przewidują wniesienie wkładu finansowego przez wnioskodawców. Dużo stowarzyszeń i fundacji ma trudności ze zgromadzeniem odpowiednich pieniędzy na ten cel, nawet jeśli jest to kwota obejmująca kilka procent wartości całego projektu. Odpowiedzią na ten problem jest organizacja konkursu na finansowanie wkładów własnych. Każda organizacja, która pozyska pieniądze na projekt spoza budżetu miasta, może ubiegać się o sfinansowanie wkładu finansowego do przedsięwzięć, które będą realizowane w tym roku. Mogą one dotyczyć różnych sfer tematycznych: ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, sportu, ochrony środowiska czy kultury i sztuki.

To już siódma edycja takiego konkursu. Dotychczas zostały wsparte 44 inicjatywy, z których skorzystali białostoczanie. Szczegółowe informacje o konkursie ofert na tzw. wkłady własne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Celem drugiego konkursu jest ułatwienie organizacjom pozarządowym dostosowania się do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W jego ramach można zakupić różnego typu usługi i sprzęty umożliwiające im udział w projektach społecznych. Na przykład tyflomapy wspomogą komunikację z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, pętle indukcyjne zapewnią kontakt osobom głuchym i niedosłyszącym, wózek ewakuacyjny może być wykorzystany w czasie pożaru. W ramach konkursu organizacje mogą też skorzystać z pieniędzy na dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Najważniejsze informacje o tym konkursie ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty w obu konkursach można składać do 31 maja. W każdym z nich jest do dyspozycji 50 tysięcy złotych.

Dodatkowych informacji na temat konkursów udziela Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, działające w ramach Centrum Aktywności Społecznej. Bezpośredni kontakt jest możliwy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: centrum@um.bialystok.pl, telefon: 85 879 74 46 oraz 85 879 74 48.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry