Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs na działania z pomocy społecznej

Dodana: 16.02.2021 12:21

Miasto Białystok ogłosiło konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Wsparcie będzie skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej. Oferty można składać do 1 marca. Budżet konkursu to 60 tysięcy złotych.  

Otwarty konkurs ofert został podzielony na dwa zadania:

  • pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie Białegostoku,
  • prowadzenie Punktu Pomocy Natychmiastowej dla potrzebujących białostoczan.

W ramach pierwszego zadania wybrany zostanie oferent, który będzie pozyskiwał, magazynował oraz rozdysponowywał żywność. Pożywienie może być pozyskiwane z darowizn (sieci handlowe, producenci, dystrybutorzy) lub poprzez organizację zbiórek żywności. Podmioty charytatywno-opiekuńcze, które otrzymają jedzenie od oferenta (np. organizacje pozarządowe, fundacje), zajmą się jej rozdzieleniem wśród mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Z kolei w ramach drugiego zadania wybrany zostanie oferent, który będzie prowadził Punkt Pomocy Natychmiastowej. W tym punkcie osoby niezaradne życiowo, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym uzyskają pomoc umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Na miejscu będą mogli otrzymać:

  • informacje na temat instytucji pomocowych działających na terenie Białegostoku (np. MOPR, Jadłodzielnia, „Złota Rączka”, organizacje pozarządowe udzielające noclegu czy świadczące pomoc rzeczową i żywnościową),
  • środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki ochronne, gaziki do dezynfekcji), materiały opatrunkowe, odzież, produkty żywnościowe,
  • wstępną pomoc przedmedyczną (mierzenie temperatury i ciśnienia, opatrywanie ran, wstępna diagnoza stanów chorobowych, wskazanie odpowiedniej placówki medycznej, w której uzyskają niezbędną pomoc).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Kamila Bogacewicz

Do góry