• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs „Fundusze Europejskie budują moje miasto”

Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE i Dni Otwartych Funduszy Europejskich (10-11 maja) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski ogłosił konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie budują moje miasto”. Przeznaczony jest on dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Finał konkursu i prezentacja nagrodzonych prac odbędą się 11 maja podczas festynu promującego Dni Funduszy Europejskich.

W ramach konkursu przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych (w podziale na 2 kategorie: klasy I-III i IV-VIII) wykonają prace plastyczne przedstawiające inwestycje zrealizowane w Białymstoku przy wykorzystaniu funduszy UE.

– Zapraszam najmłodszych białostoczan do udziału w konkursie, na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Dzięki organizacji tego przedsięwzięcia chcę zwrócić uwagę na te inwestycje, które powstały przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zależy mi na podniesieniu świadomości o wsparciu z UE. Konkurs pozwoli też na aktywne włączenie się najmłodszych w obchody rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Według regulaminu konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie prac w placówkach i deklarację udziału w konkursie. Drugi będzie realizowany przez Komisję Konkursową powołaną przez prezydenta miasta. Z każdej placówki organizator konkursu przyjmie maksymalnie 4 prace. Jeden uczestnik może wykonać na konkurs jedną pracę. Prace wybrane przez placówki trzeba będzie dostarczyć do Centrum Aktywności Społecznej lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 9 maja, a wręczenie nagród i prezentacja zwycięskich prac nastąpi 11 maja na festynie promującym Dni Funduszy Europejskich.

Szczegóły dotyczące konkursu i jego regulamin są dostępne na stronie Centrum Aktywności Społecznej.

Agnieszka Błachowska

Do góry