Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs – edukacja i wychowanie

Dodana: 02.02.2021 11:29

Miasto Białystok przeznaczyło 400 tys. zł na konkurs ofert z zakresu edukacji i wychowania w 2021 roku. Dzięki temu będą realizowane zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w formie warsztatów i szkoleń dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Konkurs umożliwi realizację programów wychowawczych, edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych. Ma na celu między innymi organizację pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, kształtowanie postaw prospołecznych, szacunku i akceptacji drugiego człowieka, edukację prozdrowotną. Chodzi także o edukację w zakresie bezpiecznego, odpowiedzialnego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych oraz zasobów dostępnych w internecie, wspomaganie funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkoły i podnoszenie świadomości proekologicznej.

– Zależy nam na tym, aby białostoccy uczniowie z niepełnosprawnościami mieli dostęp do pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, zdobywali nowe umiejętności i rozwijali swoją samodzielność – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

O dotację mogą ubiegać się oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie edukacji i wychowania lub na rzecz osób niepełnosprawnych – w przypadku oferty zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Budżet konkursu to 400 tys. zł. Z zajęć będą mogły korzystać wyłącznie osoby mieszkające w Białymstoku. 

Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia do 15 grudnia 2021 roku. Oferty konkursowe można składać do 22 lutego za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Dokumenty należy również złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok.

W 2020 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację programów wychowawczych i edukacyjnych przeznaczono ponad 94 tys. zł, a na zajęcia z zakresu rehabilitacji uczniów z autyzmem – 297,2 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie ofert znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Edukacja

Do góry