Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Konferencja poświęcona dzieciom

Dodana: 08.10.2019 12:45

Kategorie: Aktualności Edukacja

Dziecko i odpowiedzialność dorosłych za życie przyszłych pokoleń – to temat rozważań, którym poświęcona była konferencja „Dziecko wobec współczesnego świata”. W spotkaniu, zorganizowanym przez Białostocką Akademię Rodziny i Urząd Miejski, uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice białostockich uczniów, pedagodzy. Gościem specjalnym był Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz, założyciel fundacji niosących pomoc dzieciom.

Była to ósma edycja konferencji podejmujących tematy związane z rodziną. Jej organizacja to element realizacji tegorocznych priorytetów edukacyjnych Miasta Białystok, takich jak budowanie postawy akceptacji i szacunku wobec drugiego człowieka oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wszystkich ludzi związanych z oświatą. Konferencja „Dziecko wobec współczesnego świata”, zorganizowana w Białymstoku w poniedziałek (7 października), miała na celu poruszenie najważniejszego tematu społecznego, jakim jest dziecko i odpowiedzialność dorosłych za życie przyszłych pokoleń.

Szymon Hołownia w trakcie swego wystąpienia podkreślił, że dzieci powinny być uczone przez dorosłych dobrego i mądrego życia. To zapewnia im bezpieczeństwo i zdrowie. Troska ta dotyczy jego zdaniem wszystkich dzieci, niezależnie od tego, gdzie się urodziły i gdzie mieszkają. Temat wystąpienia Szymona Hołowni „Uwierz w siebie” wskazywał na pewnego rodzaju klucz do przyszłości. Zadaniem dorosłych jest chronić i wspierać dzieci, kochać je i szanować ucząc przez to miłości i szacunku do innych oraz przygotowując do dorosłości. W efekcie – wychowujemy ludzi uważnych, wolnych i zdolnych do samostanowienia.

Drugi punkt konferencji stanowiło wystąpienie Krystyny Nowak – certyfikowanego trenera programów szkoleniowych dr. Thomasa Gordona. Thomas Gordon przez wielu ludzi na świecie został zapamiętany jako człowiek, któremu najbliższe są pokojowe sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów we wszystkich relacjach z dziećmi i innymi ludźmi. Napisał wiele książek-poradników, np. „Wychowanie bez porażek”, „Wychowanie bez porażek w szkole”.  

Na koniec konferencji swój talent zaprezentowali młodzi artyści z białostockiego Samorządowego Ogniska Baletowego.

(oprac. Anna Kowalska)

Do góry