Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Kolektory z dotacją

Dodana: 25.11.2019 14:14

Mieszkańcy Białegostoku mogą już korzystać z kolektorów słonecznych zainstalowanych w prywatnych domach. 225 instalacji wykonano w ramach zadania „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. Druga część zadania – montaż w gospodarstwach domowych 225 niskoemisyjnych pieców – jest w trakcie realizacji.

225 instalacji kolektorów słonecznych – wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej – zaprojektowano i zamontowano w indywidualnych gospodarstwach domowych położonych na terenie Białegostoku. Instalacje te ograniczą emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz pyłów. Roczna oszczędność emisji CO2 to prawie 652,4 tys. kg/rok, a pyłów PM10 prawie 1,6 tys. kg/rok.

– Zależy nam na tym, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza, dlatego wspomagamy mieszkańców w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery poprzez umożliwienie dofinansowania wymiany instalacji grzewczych – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W ramach inwestycji przeprowadzona została weryfikacja techniczna, wykonano dokumentację projektową. Zakres prac objął także dostawę instalacji kolektorów słonecznych o różnych mocach i  zasobnikach, roboty montażowe i instalatorskie, prace organizacyjno-szkoleniowe, serwisowanie oraz gwarancję. Wykonano:

  • 54 instalacje po 2 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 250 l,
  • 159 instalacji po 3 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 300 l,
  • 12 instalacji po 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich, pojemność zasobnika 400 l.

Moc kolektorów to 1036,22 kW, a w ciągu roku instalacje solarne wytworzą 1923,87 kWh energii. Koszt tej inwestycji to ponad 2,7 mln zł netto. Białostoczanie otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Modernizacja indywidulanych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku cz. I: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta Białystok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Druga część projektu obejmuje dostawę i montaż nowych, niskoemisyjnych pieców w 225 gospodarstwach domowych na terenie miasta. Realizacja tego zadania trwa.

Całkowita wartość tego projektu to prawie 8,8 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej – ok. 7 mln zł. Wkład własny mieszkańca wyniesie 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora. Projekt jest realizowany w latach 2017-2020.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry