Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kolejni inwestorzy w Białymstoku

Dodana: 06.07.2021 11:20

Kategorie: Aktualności BPNT SSSE

W ostatnim czasie (od końca maja do końca czerwca) Miasto sprzedało inwestorom sześć kolejnych działek w ramach podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (5) i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (1). Od nabywców do budżetu Białegostoku wpłynie prawie 31 mln zł, a mieszkańcy zyskają nowe miejsca pracy.

Łączna powierzchnia sprzedanych teraz działek na terenach inwestycyjnych to około 15 ha. Pierwszy z przetargów, o których mowa, odbył się 25 maja. Wygrała go firma Polfood Logistic, która kupiła w BPN-T działkę o powierzchni ponad 1,34 ha za 2 mln 181 tys. zł. 15 czerwca odbył się następny przetarg, który wygrała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”. Kupiła w SSSE działkę o powierzchni ponad 3,35 ha za 6 mln 161 tys. zł.

Kolejne 2 przetargi odbyły się 24 czerwca i dotyczyły działek w SSSE na Krywlanach. Tego dnia działkę o powierzchni ponad 2,61 ha za 5 mln 577,5 tys. zł kupił Mirosław Kosacki, a działkę o powierzchni ponad 2,60 ha za 5 mln 771,5 tys. zł kupiła firma ESPIR.

Natomiast 25 czerwca w dwóch przetargach Miasto sprzedało kolejne działki w ramach SSSE na Krywlanach. Działkę o powierzchni ponad 2,51 ha za 5 mln 295,5 tys, zł kupiła firma Cenergo Logistyka, a działkę o powierzchni ponad 2,52 ha za 5 mln 969 tys. zł kupił Rafał Koc.

– Sprzedaliśmy kolejne działki na terenach inwestycyjnych. To pozytywnie wpłynie na gospodarczy rozwój miasta, a przede wszystkim uruchomi nowe miejsca pracy dla białostoczan – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. 

Są już dostępne pierwsze informacje na temat przeznaczenia sprzedanych w maju i czerwcu terenów inwestycyjnych. Na przykład firma Polfood Logistic ulokuje w BPN-T swoje magazyny. Spółdzielna "Społem" w SSSE wybuduje Centrum Dystrybucyjno-Produkcyjne. Inne inwestycje planowane w SSSE przez nowych właścicieli działek to m.in. biura i centra logistyczne.

Podstrefa Białystok SSSE utworzona w 2008 r. i rozszerzona w 2015 r. obejmuje łącznie obszar o powierzchni 94,2779 ha. Pierwszy zakład został uruchomiony w 2012 r. Według stanu na koniec 2020 r. wartość zrealizowanych tam inwestycji wyniosła ok. 690 mln zł.  Funkcjonujące firmy zatrudniają ponad 1 400 osób. Obecnie na terenach inwestycyjnych w Podstrefie Białystok SSSE funkcjonuje 21 przedsiębiorców. Struktura działalności gospodarczej tych firm jest bardzo zróżnicowana. Inwestorzy specjalizują się w branżach: poligraficznej, instalacji grzewczej i wodnej, metalowej, e-commerce, bieliźniarskiej, spożywczej, medycznej, motoryzacyjnej, gastronomicznej, logistycznej. Ostatnio dołączyli producenci: przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektronicznych urządzeń pomiarowych, tekstyliów domowych, tkanin naturalnych i poliestrowych, domów prefabrykowanych, a także dostawca i dystrybutor gazu.

W tym roku (do maja 2021 r.) Miasto Białystok sprzedało pięciu inwestorom osiem działek w ramach podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki temu do budżetu Miasta wpłynęło łącznie ponad 31 mln 350 tys. zł.

Agnieszka Błachowska

Do góry