Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Informacje wyborcze

Dodana: 18.06.2020 12:41

Kategorie: Aktualności Urząd

W związku ze zbliżającymi się wyborami (28 czerwca) prosimy mieszkańców, aby sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców załatwiali przede wszystkim w formie elektronicznej, pocztą lub wrzucając wniosek do urny podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1.

Szczegółowe informacje wyborcze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.bialystok.pl w zakładce Wybory Prezydenta RP lub pod numerem infolinii (85 879 79 79). Umówić wizytę w sprawach wyborczych można telefonicznie pod numerami: 85 869 64 29 lub 85 869 64 25.

Przypominamy, że do 23 czerwca można dopisać się do spisu wyborców. Osoby przebywające czasowo w Białymstoku mogą złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie poprzez www.gov.pl, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Natomiast do 26 czerwca będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Jednak trzeba pamiętać o tym, że zaświadczenia urząd nie może wysłać pocztą ani elektronicznie. Trzeba odebrać je w urzędzie osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który kończy w dniu głosowania 60 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do 19 czerwca. Będzie również możliwość głosowania korespondencyjnego. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę lub izolację po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

Według danych z 17 czerwca, prawie 1500 osób zgłosiło do białostockiego urzędu zamiar głosowania korespondencyjnego. Wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wpłynęło 45, wniosków o dopisanie do spisu wyborców – prawie 1700, wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – 71. Urząd wydał 376 zaświadczeń o prawie do głosowania. Do Miasta wpłynęło ok. 4 tys. zawiadomień z gmin i od konsultantów o dopisaniu naszych mieszkańców do spisu wyborców w innej gminie lub w konsulacie.

Agnieszka Błachowska

Do góry