Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Głosowanie korespondencyjne w II turze

Dodana: 29.06.2020 12:30

Kategorie: Aktualności Urząd

12 lipca odbędzie się II tura wyborów na prezydenta Polski. We wtorek (30 czerwca) upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego. Nie dotyczy to osób, które zgłosiły taką chęć podczas I tury oraz tych, którzy zostaną objęci obowiązkową kwarantanną czy izolacją.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można złożyć:

  • elektronicznie: gov.pl (formularz „Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego”),
  • osobiście lub poprzez inną osobę – po umówieniu wizyty w urzędzie,
  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 3/5,
  • wrzucając zgłoszenie do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 czerwca (decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu).

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie kwarantannę lub izolację po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.

Dopisać się do spisu wyborców można do 7 lipca.

Szczegółowe informacje wyborcze dostępne są w Biuletynie Informacji Publiczne www.bip.bialystok.pl w zakładce „Wybory Prezydenta RP” lub pod numerem infolinii 85 879 79 79.

Umawianie wizyt w sprawach wyborczych odbywa się pod numerami telefonów: 85 869 64 29 lub 85 869 64 25.

Kamila Bogacewicz

Do góry