• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Finał I etapu inwestycji w VI LO

Dodana: 22.02.2023 13:40

W VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 8 został zrealizowany pierwszy (z sześciu) etap inwestycji, która obejmie przebudowę dachu, wymianę okien, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek. Efekty przeprowadzonych prac oglądał dziś zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Budynek szkoły jest objęty ochroną konserwatorską, dlatego też prace w nim wykonywane muszą spełniać określone kryteria. Koszt realizacji pierwszego etapu inwestycji to ponad 5,4 mln zł.

Zakończone prace w VI LO dotyczą części skrzydła zachodniego, zbudowanego w 1904 roku. W ramach inwestycji wykonano m.in. wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów i wykonanie obróbek blacharskich, wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i belek stropowych. Potrzebne też były rozbiórki, m.in. w przestrzeni stropu nad piętrem, części ścian działowych i posadzek stropu nad parterem oraz wykonanie w to miejsce nowych elementów. Zostały zmodernizowane sanitariaty, przebudowana klatka schodowa, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Zdemontowano stare i zamontowano nowe instalacje: elektryczną wewnętrzną, centralnego ogrzewania, wody.

Miasto planuje złożenie wniosków o dofinansowanie realizacji kolejnych etapów (II i III) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (po 3,5 mln zł na każdy etap).

Etap drugi obejmie część skrzydła północno-zachodniego, zbudowanego w 1904 r. i powiązanego konstrukcyjnie z korpusem głównym obiektu. Skrzydło jest połączone łącznikiem z przejazdem bramowym w parterze i z kamienicą „Dom Nauczyciela”, która stanowi etap trzeci inwestycji. Kamienica zbudowana ok. 1900 r. położona jest bezpośrednio przy ul. Warszawskiej, połączona łącznikiem nad przejazdem bramowym ze skrzydłem północno-zachodnim. Kamienica jest budynkiem jednostronnie przybudowanym do pozostałej części zabudowań VI LO, tworząc krótką pierzeję ul. Warszawskiej.

Zakres prac jest podobny do etapu pierwszego. Obejmie m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, pokrycia dachowego i przemurowania kominów, wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz belek stropowych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, wykonanie nowych stropów konstrukcji żelbetowej, sufitu podwieszonego wraz z izolacją termiczną oraz podestami komunikacyjnymi, posadzek, wymianę/renowację stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę/renowację wewnętrznych parapetów, modernizację/przebudowę sanitariatów, klatki schodowej, studzienek do okien piwnicznych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wymianę opraw na oprawy LED, oraz prace wykończeniowe.

Agnieszka Błachowska

Do góry