Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dwanaście projektów kulturalnych

Dodana: 02.06.2021 10:27

Miasto Białystok rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drugie półrocze 2021 r. Dzięki temu z miejskim wsparciem zostanie zrealizowanych 12 różnorodnych projektów.

Konkursowe zadania zostaną zrealizowane do końca 2021 r. Budżet konkursu wynosił 116,5 tys. zł. W terminie przyjmowania zgłoszeń (do 12 maja) do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 27 ofert. Ponadto jedna oferta została złożona po terminie.

Prezydent Białegostoku przyznał 12 dotacji na łączną kwotę 116,5 tys. zł.  

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyznanej dotacji
1. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopoćki "Michael" Wystawa fotograficzna z okazji 5-lecia ustanowienia błogosławionego ks. Michała Sopoćki Patronem Miasta Białegostoku 5 000 zł
2. Fundacja "Artystyczna Fama" Nora Ney – Bilet w jedną stronę 6 000 zł
3. Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Wilkowski: 100 lat 11 500 zł
4. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca Koncerty Poruszone, "Uczę się ciała na pamięć..." Baczyński 21 12 000 zł
5. Fundacja Teatr PAPAHEMA Drzewo życia – interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny 22 000 zł
6. Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok wyłania się z cienia – historie w oknach 10 000 zł
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Wydanie kalendarza NIKE 2022 5 000 zł
8. Stowarzyszenie Starosielce Potańcówka na Szkolnej 7 000 zł

9.

Inicjatywa Plac NZS Sztuka aktywna! 10 000 zł
10. Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS Koncert Patriotyczny 8 000 zł
11. Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia "Rock puppets" – realizacja spektaklu teatralnego 14 000 zł
12. Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Buńczuk – tatarskie trwanie w tradycji i kulturze 6 000 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Był to już ostatni w 2021 roku otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

 

Do góry