• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Drugi nabór ofert w konkursie na wkłady własne

Do 6 czerwca organizacje pozarządowe mogą składać oferty na sfinansowanie wkładu własnego do projektów, które są realizowane za pieniądze spoza budżetu Miasta Białystok.

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie działań z różnych sfer, takich jak ochrona zdrowia, polityka społeczna, edukacja, ochrona środowiska, kultura, sztuka, rozwój kultury fizycznej. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego. Zadania można realizować do 31 grudnia 2022 roku.

– Na podstawie rozmów z organizacjami pozarządowymi wiemy, że barierą w ubieganiu się o środki rządowe na realizację działań adresowanych do mieszkańców Białegostoku jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Stąd nasz pomysł, aby pomóc organizacjom i ten element budżetu sfinansować ze środków samorządu miejskiego. W ten sposób wzmacniamy potencjał białostockiego trzeciego sektora – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

To już ósma edycja konkursu. Na wsparcie działań realizowanych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz białostoczan Miasto przeznaczyło 80 000 zł. W pierwszej turze konkursu trzy organizacje spośród czterech aplikujących otrzymały środki:

  • Fundacja „DIALOG” na projekt: Centrum Integracji Cudzoziemców – 30 000 zł,
  • Stowarzyszenie „Faros” na projekt: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym w Białymstoku – 7 780 zł,
  • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” na projekt: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV – 10 395 zł.

Łączna wartość wymienionych projektów wynosi 48 175 zł, zatem w drugim naborze wniosków pozostało do dyspozycji 31 825 zł. Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

Opracowanie: Anna Kowalska

Zarządzenie nr 1065.21 w sprawie konkursu ofert na finansowanie wkładów własnych (do odczytu)

rozmiar: 156,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 1065.21 w sprawie konkursu ofert na finansowanie wkładów własnych (skan)

rozmiar: 760,36 KB PDF pobierz
Do góry