• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Drogi osiedlowe – kolejne przetargi

Mieszkańcy kolejnych ulic zyskają wygodne dojazdy do swoich domów. Miasto Białystok w ostatnim czasie ogłosiło przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Dojlidy Górne, Skorupy, Przydworcowe, Wysoki Stoczek, Jaroszówka czy Młodych

Od kliku lat poprawia się stan białostockich ulic osiedlowych, co ułatwia mieszkańcom dojazd do domów. W tym roku Miasto zaplanowało 48 tego typu inwestycji, których łączna szacunkowa wartość sięgnie prawie 47 mln zł. Długość przebudowanych ulic przekroczy 16 km. Z kolei w planach na 2018 rok jest 37 przedsięwzięć o długości 10,3 km za 26,1 mln zł. Kolejne inwestycje będą realizowane w 2019 roku – będzie to co najmniej 15 przedsięwzięć o szacunkowej wartości 33,3 mln zł i długości 8,5 km. Łącznie szacunkowe wydatki na przebudowę i budowę ulic osiedlowych w latach 2014–2019 przekroczą 120 mln zł.

– Planowane do realizacji inwestycje na białostockich osiedlach to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński. ­– To kolejne małe inwestycje, które będą służyły białostoczanom. Przebudowy dróg osiedlowych poprawią ich jakość i ułatwią poruszanie się kierowcom i rowerzystom.

Przedsięwzięcia są konsultowane z mieszkańcami podczas bezpośrednich spotkań i realizowane w cyklu dwuletnim. Na wielu białostockich ulicach zostaną wybudowane równorzędne, wyniesione skrzyżowania oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Wpłynie to na uspokojenie ruchu, a tym samym bezpieczeństwo.

Planowane do realizacji drogi osiedlowe w latach 2017-19

Jeden z ogłoszonych ostatnio przetargów dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulic: Krokusowej, Porannej oraz Stokrotki na Dojlidach Górnych. W projekcie zostanie uwzględniona budowa ul. Krokusowej i Stokrotki na odcinku od skrzyżowania z ul. Solnicką do skrzyżowania z ul. Dojlidy Górne oraz ul. Porannej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Lasem do skrzyżowania z ul. Daliową. Docelowo prace budowlane obejmą jezdnie, chodniki, zjazdy, przejścia dla pieszych, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Drugi dotyczy opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulic: Krzywej (ok. 200 m) i Podmokłej (ok. 100 m) na Dojlidach Górnych oraz Górniczej (ok. 70 m) na Skorupach. Wykonawca opracuje projekt w zakresie budowy jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Kolejny przetarg związany jest z przygotowaniem koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulic: Sterowej i Ordynackiej (Dojlidy Górne). Obejmie ona ul. Sterową (ok. 180 m) i ul. Ordynacką (ok. 700 m) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zabłudowską do skrzyżowania z ul. Albatrosa. Wyłoniony w przetargu wykonawca zaprojektuje także wyniesione skrzyżowanie tych dwóch ulic. Termin składania ofert w tych trzech przetargach mija 27 marca.

Miasto ogłosiło także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Marczukowskiej i Spokojnej. Projekt obejmie ul. Marczukowską na odcinku od ul. Hetmańskiej do torów kolejowych oraz ul. Spokojną na odcinku od ul. Marczukowskiej do ul. Promiennej. Podobnie jak przy innych inwestycjach, uwzględnione zostaną w nim prace związane z budową jezdni, zjazdów, chodników czy kanalizacji deszczowej. Oferty można składać do 28 marca.

Kolejny z ogłoszonych przetargów dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę ulic: Mohylowskiej (Przydworcowe), Ogrodniczki (Wysoki Stoczek) i Króla Zygmunta Augusta (Jaroszówka). W projekcie zostanie uwzględniona budowa ul. Mohylowskiej na odcinku od ul. Młynowej do ul. gen. J. Bema, ul. Ogrodniczki na odcinku od ul. Długiej do ul. Studziennej oraz ul. Króla Zygmunta Augusta na odcinku od ul. gen. Wł. Andersa do ul. Władysława Jagiełły. Prace budowlane obejmą m.in. jezdnie, chodniki, kanalizację deszczową. Przedsiębiorcy zainteresowani wykonaniem dokumentacji projektowej oferty mogą składać do 29 marca.

Następnym krokiem, po opracowaniu dokumentacji projektowej, będzie ogłoszenie przetargów na realizację tych inwestycji na białostockich ulicach. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2018 roku.

W tym roku Miasto Białystok planuje także zrealizować kolejne tego typu inwestycje na różnych białostockich osiedlach. Część z nich będzie polegała na przeprowadzeniu prac budowlanych, część – na przygotowaniu dokumentacji projektowej. W sumie w najbliższych latach mieszkańcy ok. 100 ulic zyskają wygodniejsze dojazdy do swoich domów.

Kamila Busłowska

Planowane do realizacji drogi osiedlowe w latach 2017-19

rozmiar: 17.01 KB DOCX pobierz

Prezentacja - planowane do realizacji drogi osiedlowe w latach 2017-19

rozmiar: 1.92 MB PDF pobierz
Do góry