Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Dotacje na zabytki

Dodana: 08.01.2020 13:21

Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Termin przyjmowania zgłoszeń mija z końcem stycznia.

W 2019 roku zostało zawartych 9 umów dotacyjnych na prace przy białostockich zabytkach. Dzięki dotacjom m.in. wykonano konserwację dwóch par rzeźb (Alegoria Zwycięstwa i Dwie Nimfy), zakończono trwające kilka lat remonty kamienic przy ul. Lipowej 28, Elektrycznej 8 i Ciepłej 1, kontynuowano remonty kamienic przy ul. L. Waryńskiego 4 i Świętojańskiej 22. Dofinansowanie pozwoliło też na przeprowadzenie w 2019 r. remontu budynku nr 14 w zespole dawnego Mariampolskiego Pułku Husarów przy ul. Gnieźnieńskiej 6 i oficyny z zespołu pałacowego przy ul. Lipowej 35a.

W budżecie Białegostoku na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przeznaczono 100 tys. zł. Wnioski o dotacje można składać do 31 stycznia, do godz. 15.30, w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 8) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. Słonimska 1).

Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników. Wśród nich jest m.in. całkowity kosztorys prac. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie planowanych prac.

Merytoryczna ocena wniosków o udzielenie dotacji będzie dokonywana w oparciu o takie kryteria, jak np. czas powstania zabytku, autentyczność i wpływ zabytku na tożsamość kulturową miasta, dostępność zabytku, stosowanie materiałów i rozwiązań zgodnych ze sztuką konserwatorską.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.bialystok.pl (zakładka „Kultura” – „Dotacje na zabytki”) lub otrzymać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu (ul. Słonimska 8, p. 203). Szczegółowych informacji udziela Referat Kultury pod numerem tel. 85 869 6366.

Agnieszka Błachowska

Do góry