Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Dotacje na usunięcie azbestu

Mieszkańcy Białegostoku, zainteresowani dofinansowaniem kosztów usunięcia azbestu, powinni poinformować Miasto o posiadaniu takich wyrobów. Termin składania stosownych informacji upłynie 20 stycznia.

Baner Gospodarka Komunalna

Urząd Miejski w Białymstoku zamierza złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację na usuwanie azbestu zaplanowane do realizacji w 2020 roku, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki temu mieszkańcy miasta, którzy na swoich posesjach mają jeszcze wyroby zawierające ten szkodliwy dla zdrowia składnik, będą mogli otrzymać dotacje na jego usunięcie. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, w przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW przez Gminę Białystok, może wynieść do 70 % kosztów zadania. Pozostałe koszty pokrywa właściciel nieruchomości.

Teraz urzędnicy gromadzą informacje o tym, ile jeszcze osób chciałoby pozbyć się azbestu i przystąpić do programu. W tym celu do 20 stycznia należy złożyć wypełniony formularz według wzoru zamieszczonego poniżej wraz z dokumentacją fotograficzną (w kolorze) obrazującą aktualny stan obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc magazynowania azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres nieruchomości.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.bialystok.pl

Wypełniony formularz wraz z dokumentacją zdjęciową w wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2, bądź przekazać za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (na parterze). Dokumentację można także przesłać na adres dgk@um.bialystok.pl lub pocztą: Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok lub Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

W razie pytań i wątpliwości można dzwonić – nr telefonu: 85 869 6510 (Departament Gospodarki Komunalnej).

Zgodnie z przyjętym przez Polskę planem działań na rzecz kraju wolnego od azbestu całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ma nastąpić do 2032 roku.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z dotacji

rozmiar: 17,1 KB DOCX pobierz

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z dotacji

rozmiar: 389,37 KB PDF pobierz
Do góry